Algemeen overleg Waddenveren

27-05-2008 00:00 27-05-2008 00:00

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt een goede, betaalbare en betrouwbare verbinding naar de Waddeneilanden van groot belang. Met de brief van 26 mei lijkt een oplossing in zicht voor de eilanden. Hij is blij dat de staatssecretaris bereid is over te gaan naar een concessiesystematiek en dat het "roll on roll off" goederenvervoer via een apart openbare-dienstcontract zal worden gegarandeerd. Er is ook een inspanningsverplichting dat de eerste concessie zal worden gegund aan de zittende rederijen. Waar hangt dit nog van af? Bedoelt de staatssecretaris dat dit wellicht niet toegestaan is?

            Een regeling van de concessies via de Wp2000 bijzonder, mede omdat er geen sprake is van een subsidierelatie met het Rijk. Deze wet biedt wel een oplossing voor concurrentie voor de concessieverplichting. Maar stel dat de veren als schakels in de wegverbinding met een brugfunctie zouden worden gezien, als varende bruggen in plaats van openbaar vervoer? Had dit debat dan ook vandaag plaatsgevonden? Hoe verhoudt de huidige situatie zich met andere pontverbindingen over bijvoorbeeld de rivieren? Strikt genomen is er volgens hem pas sprake van openbaar vervoer als er een bus op de boot staat.

            Wat is de grondslag voor een marktconforme vergoeding van de veerdiensten voor voorzieningen die het Rijk tot zijn verantwoordelijkheden rekent? De eilanden zijn afhankelijk van deze aanleginrichtingen; een uitzondering voor de veren zou dan ook te verdedigen zijn. Hoe gaat dit bij de aanleginrichtingen voor ponten over de rivieren? Wordt voor andere rijksinfrastructuur ook altijd een marktconforme vergoeding gevraagd?

            Hij vraagt een reactie van de staatssecretaris op de baggerproblematiek op de route naar Ameland. Kan deze problematiek nu opgelost worden?

            Hoe gaat het verder met rederij EVT, die al een boot heeft aangeschaft? Zijn er nog risico's op claims voor de Staat?

            De situatie van Texel is anders dan die van de andere vier eilanden. Rederij TESO vaart al meer dan 100 jaar zonder winstoogmerk en de eilanders zijn aandeelhouders. De heer Cramer ziet niet in waarom aanbesteding nodig is. Het lijkt juridisch haalbaar een uitzondering te maken op de concessieverplichting. Wanneer kan hierover definitief uitsluitsel worden gegeven?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari