spoeddebat stakingen vrachtwagenchauffeurs

19-06-2008 00:00 19-06-2008 00:00

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Mij moet toch echt even een kreet van het hart. Ik vind de oproep van de PVV en de VVD vanavond beschamend. Het is zo ongelofelijk populistisch dat iedere kijker en de transportsector al weg gezapt heeft. Bestendig overheidsbeleid is ook een bestendig financieel beleid. Dat had ik dus zeker verwacht van de inbreng van de heer De Krom. Hij kan nogal eens vrolijk en wild zijn in zijn uitingen, maar vanavond sloeg wel echt alles, in ieder geval sloeg hij de plank mis.

Wat er nu gebeurt, dat de brandstoffen afhankelijk van de soort tussen de 40% en 100% zijn gestegen, staat echt in geen enkele verhouding tot de accijnsverhoging. Het is dus toch een vals gehuil als wij roepen dat die accijnsverhoging niet door moet gaan. Het is goed dat de minister van Economische Zaken aangeeft dat er gesprekken zijn over de innovatie. Ik hoop dat de innovatie daarmee in de versnelling komt, maar ik zeg daarbij wel dat het geen waardevrije opmerking is. Het betekent dat wij als overheid moeten nadenken of wij op dit moment -- en niet alleen in de transportsector  een extra investering moeten overwegen om de innovatie echt van de grond te laten komen en dat wij niet blijven stilstaan.

In aansluiting op wat collega Van Heugten zei, vraag ik staatsecretaris De Jager en minister Eurlings wat de kostenbesparingen en de vergoedingsmaatregelen aan voordelen opleveren voor de sector. Wij kijken namelijk alleen maar naar de kosten, maar er zijn ook baten. Wij moeten daarin ook eerlijk zijn bij het bekijken van de problemen van de sector.

De heer Madlener (PVV):

Wat mij echt mateloos irriteert is dat de heer Cramer zegt dat die 3 cent weinig voorstelt, dat het bij de vliegtaks en de verpakkingenbelastingen maar om een paar tientjes gaat, en dat de btw-stijging maar een procentje is. Misschien is het voor zijn salaris niet veel, maar voor veel mensen gaat het nu echt nijpend worden, want door die hoge olieprijzen zijn zij al veel geld kwijt en gaan alle producten in prijs omhoog. Wij zagen dat ook na de invoering van de euro. Hoe kan hij het zeggen? Laat hij niet heel veel mensen, misschien mensen die nu kijken, in de steek? Hij zegt tegen hen: wat maakt het nu uit? Voor hem is het niks, maar voor hen is het veel geld.

De heer Cramer (ChristenUnie):

Meneer Madlener wat praat u nou. Als u met het vliegtuig op vakantie gaat, tikt u vrolijk extra brandstofkosten af. Daar wordt niet eens over geklaagd. En dan heeft u het over de vliegtaks. Laten wij elkaar niet voor de gek houden, als het ons uitkomt zijn wij bereid iedere prijs te betalen. Nu het ons dwarszit, hebben wij een probleem. Ik wil hiermee niet de problemen in de sector bagatelliseren, want die zijn er wel degelijk. Daarom is het goed dat minister Van der Hoeven extra inzet op innovatie. Laten wij geen verkeerde voorstelling van zaken geven over het uitgavenpatroon van mensen en wat zij daar zelf aan kunnen doen.

De heer De Krom (VVD):

De arrogantie waarmee de ChristenUnie de neus ophaalt voor al die mensen en ondernemers in Nederland die zich helemaal blauw ergeren aan de belastingverhogingen van dit kabinet, waaronder de accijnsverhoging op diesel en btw, vind ik -- laat ik het maar zachtjes uitdrukken -- zeer zeer ongepast. Mag ik de heer Cramer vragen waarom hij wel 16 mln. zonder enig probleem uit de knip trekt voor compensatie van juist dit brandstofprobleem in het openbaar vervoer en tegen iedere andere sector, de taxibranche, de transportondernemers, de gewone mensen in Nederland die de auto nodig hebben om naar hun werk te rijden enzovoorts, zegt dat zij niet zo moeten zeuren?

De heer Cramer (ChristenUnie):

De argumenten voor die 16 mln. zijn uitgebreid gewisseld in het spoeddebat, omdat gebleken is dat de contracten in de concessies niet voorzagen in voldoende compensatie. De staatssecretaris heeft nadrukkelijk aangegeven dat zij daarnaar zou kijken en dat heeft zij gedaan. Wij weten allemaal dat lang niet alle concessies in Nederland daarvan last hadden, maar dat toch het hele openbaar vervoer plat lag. Het is geen arrogantie van de ChristenUnie, integendeel. Ik probeer enigszins in de voetsporen te treden van een buitengewoon consistente VVD, die altijd, ook in tijden van zwaar weer, heeft gezegd dat wij oog moeten houden voor het belang van 's lands financiën, wat er ook gebeurt. Er is een koers uitgezet mijnheer De Krom, en ik probeer die gewoon te verdedigen. Ik denk dat dit in lijn is met wat u doet. De enige twee die hier draaien bent u en de heer Madlener. Zegt u nu niet dat ik arrogant ben. Ik probeer gewoon te verdedigen waar wij voor staan. Over de suggestie dat wij geen oog zouden hebben voor de problemen, zeg ik dat u een meester bent om iets wat recht is krom te praten.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari