Parlementaire vragen van Bas Belder m.b.t. christenen en kerkleiders in China

Chinawoensdag 09 juli 2008 16:43

In juni 2008 publiceerden Christian Solidarity Worldwide en China Aid de studie "China. Persecution of Protestant Christians in the Approach to the Beijing Olympic Games". Genoemde NGO's berichtten van ernstige restricties voor christenen uit de geregistreerde Driezelfkerk alsmede van regelrechte geloofsvervolging van christenen die zich hebben aangesloten bij ongeregistreerde huiskerken. Genoemde NGO's onderbouwen hun klacht over schending van de godsdienstvrijheid door de Chinese overheid met tal van voorbeelden die van Peking tot in het verre Xinjiang reiken. Op grond van het schokkende rapport van Christian Solidarity Worldwide en China Aid heeft vragensteller op woensdag 18 juni jongstleden in Peking enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van de huiskerken willen ontmoeten. Arreststatie en intimidatie van de zijde van de Chinese veiligheidsdienst verhinderden op brute wijze een persoonlijk contact met deze eerzame Chinese staatsburgers.

Graag wil ik Raad en Commissie de volgende vragen voorleggen:

1. Hebt u nota genomen van de rapportage "China. Persecution of Protestant Christians in the Approach to the Beijing 2008 Olympic Games" van Christian Solidarity Worldwide en China Aid, en zo ja, bent u voornemens te interveniëren bij de Chinese autoriteiten?
2. Bent u op de hoogte van de arrestatie van ds. Zhang Mingxuan en diens vertaler Ou Yong in Beijing op 18 juni jongstleden, en zo ja, welke officiële reactie is er vanuit Beijing bij u bekend over de reden van arrestatie?
3. Genoemde voorganger Zhang Mingxuan dreigt dakloos te worden door een regeringsbesluit dat Chinese verhuurders strafbaar zijn vanwege contracten met leden van de zogenoemde huiskerken. Acht u dat een schending van de grondrechten, en zo ja, welke actie overweegt u te ondernemen richting de Chinese autoriteiten?
5. Hoe gaat u concreet toezien op verbetering van de vrijheid van godsdienst in China; een van uw belangrijkste partners?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari