Bijdrage Esmé Wiegman aan debat verplicht eigen risico

03-07-2008 00:00 03-07-2008 00:00

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 24 juni 2008 over verplicht eigen risico zorgverzekeringswet.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering nog werkt aan een adequater compensatiemodel voor het verplichte eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten dat in 2009 klaar moet zijn;

constaterende dat hierdoor chronisch zieken en gehandicapten die nu nog niet onder de criteria in het compensatiemodel vallen in 2008 niet gecompenseerd worden;

verzoekt de regering, deze groep in 2009 alsnog met terugwerkende kracht te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 203 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen met een lager inkomen in financiële problemen kunnen komen door het verplichten eigen risico;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen waarbij zorgverzekeraars verplicht worden om hun verzekerden aan te bieden het verplichte eigen risico in termijnen te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 204 (29689).

Mevrouw Schippers (VVD):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de eigenrisicoregeling volgend jaar een specifieke groep chronisch zieken wel een compensatie krijgt voor het betalen van een eigen risico, ook als men geen eigen risico meer hoeft te betalen;

constaterende dat de eigenrisicoregeling vanaf volgend jaar ook van toepassing is op de aanvullende verzekering en daarmee feitelijk vervalt;

constaterende dat deze eigenrisicoregeling meer kost dan oplevert;

verzoekt de regering, een einde te maken aan dit gedrocht en de eigenrisicoregeling af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Schippers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 205 (29689).

Minister Klink:

: Voorzitter. Met terugwerkende kracht compenseren zou betekenen dat er, nu wij de gegevens over 2008 en de jaren daaraan voorafgaand niet kennen, feitelijk op basis van de gegevens uit 2009 een compensatie verkregen wordt over 2008. Dat lijkt ons niet gerechtvaardigd, dus ik zou de aanneming van deze motie willen ontraden.

Dan ligt hier het verzoek, verzekeraars te verplichten om verzekerden de mogelijkheid te bieden, hun verplicht eigen risico in termijnen te voldoen. Veel verzekeraars doen dat al. Ik vind het ook een goed idee, maar een verplichting opleggen, vind ik te ver gaan en het zou een inbreuk zijn op de vrijheid van verzekeraars. Ik herhaal dat veel verzekeraars het al doen.

Mevrouw Schippers verzoekt de regering om een einde te maken aan het gedrocht van de eigenrisicoregeling. Ik heb tijdens het algemeen overleg aangegeven dat ik een van de voordelen van de eigenrisicoregeling vind dat op die manier keuzeondersteunend opgetreden kan worden van de kant van de verzekeraars, in die zin dat men ter wille van bijvoorbeeld preventie het eigen risico kan kwijtschelden. Dat vind ik een belangrijk winstpunt. Ik zie de andere punten natuurlijk ook wel. Hoeveel levert het op, tegen de achtergrond van de administratieve lasten die eruit voortvloeien. Toch zou ik al met al de aanneming van deze motie willen ontraden.

De beraadslaging wordt gesloten.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari