Bijdrage Ernst Cramer aan debat Kringloopwinkels

donderdag 03 juli 2008 00:00

De heer Cramer (ChristenUnie) verwijst naar zijn vorig jaar ingediende motie over mobiliteit. Bij de verdere uitvoering van het beleid moet goed worden gelet op de maatvoering, de administratieve lastendruk en de effecten. Zou het niet verstandig zijn om het aantal labels te beperken? Waarom wordt de kampeerauto uitgesloten van de CO2-toeslag? Wat zijn zeer zuinige auto's? Hij pleit ervoor de CO2-uitstoot als uitgangspunt te nemen, en niet een bepaalde technologie. Hij vraagt om een onderbouwing van het voorstel om de MRB voor vuile vrachtwagens te verhogen. Welke auto's komen in aanmerking voor het tussentarief in de MRB en wat is het budgettair beslag daarvan? Brommers vormen een probleem, vooral in stedelijk gebied. Zijn er geen andere creatieve mogelijkheden om dit probleem aan te pakken, rechtdoend aan het principe "de vervuiler betaalt"? Hij noemt de elektrische brommer als optie.

            De heer Cramer vindt de vliegbelasting boven alles een rechtvaardige maatregel. Eventuele milieu- en gedragseffecten zijn mooi meegenomen. Is het de bedoeling dat differentiatie naar afstand nog in het komende Belastingplan worden meegenomen? Hij pleit voor Europese afspraken op dit terrein. Gaat de staatssecretaris dit actief bepleiten in Europa? Wat de verpakkingenbelasting betreft, benadrukt hij dat veel praktische oplossingen de milieuprikkel verminderen. Is die prikkel niet meer leidend? Waar ligt de balans tussen vermindering van de administratieve lasten en de wens om de milieudruk te verminderen? De belasting op biokunststoffen kan omlaag.

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari