Commissie beantwoordt vragen Belder over visserijcrisis

aanleglijndinsdag 23 september 2008 13:43

Bas Belder heeft van de Commissie antwoord gekregen op zijn vragen over de crisis in de visserijsector. Het antwoord van de Commissie lijkt veel belovend maar er komt nog heel wat bij kijken voor de vissers hun geld ontvangen. Belder stelde deze vragen voor het zomerreces van het Europees Parlement. De Europese Commissie kwam kort daarna met een voorstel om de crisis aan te pakken.

De Commissie geeft aan dat er 600 miljoen euro beschikbaar komt voor deze plannen. De eurofractie ChristenUnie-SGP is blij dat er maatregelen worden genomen, maar ziet een aantal haken en ogen bij de uitvoering. Het pakket en de financiering ervan zijn afhankelijk van de medewerking van de lidstaten. Het extra geld is pas beschikbaar als de lidstaten concrete plannen hebben gemaakt om de crisis te bestrijden. Dit betekent dat het nog wel even kan duren voor het geld bij de vissers is.

De crisis in de visserijsector is het gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. In de schriftelijke beantwoording van de vragen gaat de Commissie in op de afzonderlijke maatregelen. De nadruk ligt op het versneld uitvoeren van de bestaande plannen voor herstructurering van de vloot en brandstofbesparende investeringen in het kader van het Europees Visserij Fonds.
 
De Commissie is in haar antwoord niet erg duidelijk over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van investeringen om de vloot energiezuiniger te maken. De Commissie geeft aan dat het Europees Visserijfonds hiervoor aangewend mag worden maar landen interpreteren dit verschillend waardoor het ene land hiervoor wel geld beschikbaar stelt en het andere niet.

Hieronder de vragen die Bas Belder stelde aan de Europese Commissie over dit onderwerp.

  1. Is de Commissie het met mij eens dat de bedrijfseconomische situatie in de visserijsector zeer zorgelijk en dringend is als gevolg van lage prijzen voor visserij producten en vooral door de explosief gestegen brandstofprijzen?
  2. Erkent zij dat de EU in het kader van het GVB een verantwoordelijkheid heeft naar deze sector en dat het beleid gericht moet zijn op o.a. een economisch levensvatbare en concurrerende visserijsector en een redelijke levensstandaard voor iedereen die van de visserij afhankelijk is?
  3. Is zij het met mij eens dat er nu een noodzaak en daarom een kans is om de vloot snel energiezuiniger en duurzamer te maken?
  4. Wil zij daarom extra geld beschikbaar stellen, buiten de reeds beschikbare gelden van het EVF, voor vissers die willen omschakelen naar energiezuiniger en duurzamere visserijmethoden? Zo ja, hoeveel en wanneer is dat beschikbaar? Zo nee, waarom niet?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari