Bijdrage Arie Slob in spoeddebat over Fortis

dinsdag 30 september 2008 13:55

 

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dank de minister-president en de minister van Financiën voor de verklaring die zij in het parlement hebben afgelegd. Ik denk dat het goed is dat zij in het parlement hun eerste verantwoording afleggen voor hun handelen in de afgelopen dagen. Zo horen wij dat met elkaar te doen.

Uit hun verklaringen blijkt dat het kabinet de noodzaak inzag om gezamenlijk met de Belgische en de Luxemburgse overheid in te grijpen in de ontstane situatie bij Fortis. Op basis van wat wij nu weten is dat een begrijpelijke stap. Het voorkomen van een faillissement en de daarbij ontstane schade voor onder meer burgers die - terecht - vertrouwen mogen hebben in het bancaire systeem waaraan zij hun spaargeld hebben toevertrouwd was nu prioriteit nummer één. Het kabinet heeft daarin daadkracht getoond en verantwoordelijkheidsbesef.

Over de details van de reddingsoperatie leven nog wel de nodige vragen, maar ik kies er ook voor om die nu niet hier allemaal aan de orde te stellen. Wij wachten eerst de noodzakelijke brief af die naar wij aannemen hierover meer informatie zal verschaffen. Die kunnen wij in de komende dagen dan ook betrekken bij de behandeling van de algemene en financiële beschouwingen.

Ik wil wel alvast benadrukken dat de gedeeltelijke zeggenschap die wij nu over Fortis hebben ook moet betekenen dat wij iets doen aan de hoge beloningen en vertrekbonussen.

De situatie op de financiële markt is nog steeds onvoorspelbaar. De minister-president en de minister van Financiën hebben daarop in hun verklaringen ook gewezen. Dat brengt grote onrust met zich mee, ook in ons land. Belangrijk is daarin op dit moment dat er herstel van vertrouwen en rust komt; vertrouwen dat onze financiële sector niet zomaar omvalt. De ingreep bij Fortis draagt aan dat vertrouwen en die rust bij.

Het is wel van belang om te onderstrepen dat de Nederlandse situatie in een aantal opzichten anders is dan de Amerikaanse. Ook daarop heeft de minister van Financiën met name in zijn verklaring gewezen. Maar er is wel reden voor grote alertheid. Die boodschap heb ik ook tijdens de algemene beschouwingen afgegeven.

Wij zijn blij met de nadruk die het kabinet legt op het belang van transparantie, verantwoording en toezicht. Dat vraagt wel om een concrete vertaling, ook hoe wij daar in Europa mee zullen omgaan. Mede voor het vervolg daarvan is het ook van belang dat wij elkaar actief informeren waar wij staan en wat er noodzakelijk is om stabiliteit op de markt te brengen en te behouden. Dat zullen wij ook per situatie moeten bekijken. Daarbij is het ook van belang dat het parlement zijn controlerende taak op een verantwoorde wijze kan uitvoeren. Daarvoor vraag ik hier ook aandacht.

Wij moeten de rust bewaren, het vertrouwen herstellen waar dit nodig is en werken aan stabiliteit. Deze zaken hebben nu de grootste prioriteit. Wij wensen het kabinet alle wijsheid toe die hiervoor nodig is.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari