Schriftelijke Vragen over misstanden prostitutiesector

vrijdag 29 augustus 2008 15:31

Vragen van het lid Anker
(ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over misstanden in de prostitutiesector.  (Ingezonden 29 augustus 2008)
1
Kent u het bericht «Einde aan de mythe van «die gezellige Wallen» en «Mannen, die vieze varkens»?
2
Wat is uw reactie op de conclusie van de onderzoekers van de Nationale Recherche dat, uitgaande van de hoogste schatting, 90 procent van de raamprostituees in Amsterdam, dat wil zeggen 7200 vrouwen, gedwongen prostitutie bedrijven?
3
Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door de Amerikaans klinisch psycholoog Melissa Farley, dat van de 854 prostituees die zijn geïnterviewd in negen landen, 68 procent voldeed
aan de criteria van het posttraumatisch stresssyndroom, 71 procent fysiek mishandeld werd tijdens het werk, 63 procent verkracht, 64 procent bedreigd met een wapen en 89 procent niet wilde werken als prostituee?
4
Deelt u de mening dat er een einde moet komen aan de «Mythe van die gezellige Wallen», op basis van de uitkomsten van genoemde onderzoeken? Deelt u de mening dat misstanden veel eerder regel dan uitzondering zijn?
5
Op welke manier worden deze nieuwe uitkomsten betrokken bij het opstellen van de Kaderwet Vergunningen Prostitutie?
6
Is de voorgenomen mix van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavinginstrumenten afdoende om de misstanden die uit de onderzoeken blijken, aan te pakken?
7
Bent u bereid de Kamer vóór de begrotingsbehandelingen van Justitie en Binnenlandse Zaken te informeren over het plan van aanpak en de besteding van de middelen bedoeld voor de uitstapprogramma's
prostituees, zoals beschikbaar gekomen door het amendement van het lid Anker, ingediend bij de Voorjaarsnota?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari