Schriftelijke Vragen opvang slachtoffers mensenhandel

18-09-2008 15:37 18-09-2008 15:37

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. (Ingezonden 18 september 2008)
1
Kent u het bericht «Slachtoffers mensenhandel op straat»?
2
Is het waar dat er op dit moment wachtlijsten bestaan voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het?
3
Hoeveel vrouwen verblijven er op dit moment in een politiecel vanwege een gebrek aan opvang?
4
Klopt het dat de slachtoffers nu geen aangifte doen, omdat er een gebrek is aan veilige opvang? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de Taskforce Mensenhandel?
5
Is het waar dat er overleg plaatsvindt over een landelijk opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel? Wat zijn de juridisch en financiële belemmeringen waar in het artikel naar wordt verwezen? Welke maatregelen gaat u nemen om de problemen  om  spoedig mogelijk op te lossen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari