Antwoord op kamervragen Ernst Cramer ProRail

dinsdag 30 september 2008 16:40

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen  30 september 2008)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 3573

1. Hebt u kennisgenomen van het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) recent uitvoerde op verzoek van spooraannemers?

1. Van het EIB heb ik begrepen dat dit onderzoek niet heeft geresulteerd in een rapport. Het bericht is gebaseerd op een korte notitie van het EIB. Die notitie heb ik van het EIB ontvangen.

 

2. Is het waar dat ProRail dit jaar 90 miljoen euro minder besteedt aan groot onderhoud dan was begroot? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

2. Op basis van de kwartaalrapportages van ProRail herken ik de € 90 mln niet. Dat kan echter gevolg zijn van de gehanteerde definitie van groot onderhoud. In onderstaande tabel is daarom voor het totale onderhoud het verschil weergegeven tussen het voor 2008 geplande budget en de prognose voor 2008. Conclusie is dat in 2008 ProRail een verschil verwacht tussen planning en realisatie van de uitgaven voor groot onderhoud van € 39 mln. Voor het totale onderhoud inclusief vervangingen gaat het om € 109 mln.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari