Schriftelijke vragen toename voedselbanken

16-10-2008 10:55 16-10-2008 10:55

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toename van het aantal voedselbanken in Nederland. (Ingezonden 16 oktober 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Er komen nog altijd voedselbanken bij?»1

2

Herkent u het beeld dat het aantal voedselbanken in Nederland en het aantal gebruikers ervan toeneemt? Zo ja, wat zijn hiervan de oorzaken?

3

Hoe verhoudt de toename zich tot het armoedebeleid van het kabinet? Kan hieruit de conclusie getrokken worden dat het armoedebeleid nog niet het beoogde effect sorteert?

4

Heeft de toename ook te maken met een verhoogd aantal mensen dat in een schuldhulpverleningstraject zit? Zo ja, in hoeverre staat de maandelijkse minimumnorm die overblijft na een schuldsanering in verhouding tot de mogelijkheid om in de eerste levensbehoeften te voorzien?

5

Beschouwt u de voedselbanken als een schakel in het armoedebeleid?

1 Nederlands Dagblad, 14 oktober 2008.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari