Schriftelijke vragen over brandveiligheid woningen

13-10-2008 11:29 13-10-2008 11:29

 

Vragen van de leden Vietsch (CDA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de brandveiligheid van woningen. (Ingezonden 13 oktober 2008)

1

Bent u ervan op de hoogte dat honderdduizenden woningen in Nederland niet brandveilig zijn omdat brandoverslag tussen de woningen binnen 60 minuten kan plaatsvinden?1

2

Bent u van mening dat bewoners van dergelijke woningen rustig in deze woningen kunnen blijven en dat volstaan kan worden met slechts het aanbrengen van rookmelders in de slaapkamers?2

3

Zijn woningen, waarvan vastgesteld is, bijvoorbeeld in het door u toegezegde onderzoek dat ze niet voldoen aan eisen van brandveiligheid, te verzekeren tegen brand en kunnen de bewoners hun inboedel in dergelijke huizen verzekeren tegen brandschade? Zo neen, hoe kan dit probleem worden opgelost?

4

Deelt u de mening dat eigenaren van woningen er zelf voor verantwoordelijk zijn dat de woningen tenminste voldoen aan de eisen volgens de afgegeven bouwvergunning en derhalve voldoende brandveilig moeten zijn? Betekent dit ook volgens u dat eigenaren die vermoeden dat hun woning niet (meer) voldoet onmiddellijk actie moeten ondernemen?

5

Welke acties kan een gemeente ondernemen ten aanzien van eigenaren van brandonveilige woningen die niet voldoen  aan de afgegeven bouwvergunning?

6

Is het onderzoek dat u aankondigde tijdens het vragenuur van 7 oktober 2008 in de Kamer nuttig en noodzakelijk? Zo ja, waar bestaat die meerwaarde uit en wat zijn de nadelen?

1 NOS Journaal 6 oktober 2008, 18.00 uur.

2 Vragenuur Tweede Kamer, 7 oktober 2008.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari