Bijdrage van Hans Blokland aan debat voor schoner wegvervoer

uitlaat autodinsdag 21 oktober 2008 22:00

Voorzitter,

In het klimaat- en energiedebat dat op dit ter behandeling voorligt in dit huis, benadrukken we steeds weer het belang van een duurzame samenleving. Een onderdeel daarvan is een duurzame transportsector. In de afgelopen maanden probeerden we strengere normen op te leggen voor vrachtverkeer (euro VI) en personenauto´s. Dit is een aanpak bij de bron. Maar ook in andere fasen kan gekozen worden voor een verduurzaming van transport en wel door middel van groene aanbesteding, zoals wordt voorgesteld in het voorstel wat we nu bespreken. Ik steun van harte het principe om energie- en milieueffecten op te nemen in de aanbesteding van voertuigen. Dit stimuleert een duurzame voertuigontwikkeling doordat de vraag om duurzame voertuigen wordt bevorderd en fabrikanten zodoende meer worden aangespoord tot innovatie. Belangrijke aspecten die meegenomen dienen te worden zijn het brandstofverbruik en de daaraan gekoppelde CO2 uitstoot, maar ook de uitstoot van giftige of anderszins schadelijke deeltjes en stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof. Om een effectief beleid tot stand te doen komen is het van belang om te zorgen voor een goede kennis- en informatie-uitwisseling tussen lidstaten. Beste praktijken kunnen zodoende worden uitgewisseld, waardoor de groene aanbestedingsprocedures geoptimaliseerd kunnen worden. Ik wil rapporteur Jörgensen bedanken voor het compromis dat hij heeft met bereikt met de Raad op dit onderwerp. In een eerdere fase verliep dit dossier moeizaam, maar in tweede lezing is er mijns inziens toch een alleszins redelijk akkoord bewerkstelligd, waar ik mijn handtekening onder heb kunnen zetten.

Dank u.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari