Inbreng Ed Anker wijziging bevoegdheden notaris bij echtscheidingen

donderdag 30 oktober 2008 15:53

 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat beoogt de notaris de bevoegdheid toe te kennen gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap in te dienen, daarnaast om ter terechtzitting te verschijnen en de echtgenoten of geregistreerd partners rechtsbijstand te verlenen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de introductie van deze bevoegdheid niet per se noodzakelijk, omdat het waarschijnlijk nauwelijks toegevoegde waarde zal hebben in de praktijk. Zij hebben daarnaast een aantal vragen over de specifieke vormgeving van het wetsvoorstel.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering toe te lichten wat de introductie van de mogelijkheid tot rechtsbijstandverlening door de notaris precies inhoudt. Betekent dit ook dat de notaris de partijen tijdens de terechtzitting kan adviseren? Welke situatie ontstaat er als tijdens de terechtzitting blijkt dat er toch onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het gezamenlijke verzoek, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering tevens waar de stelling op gebaseerd is dat er van kan worden uitgegaan dat de notaris in een gesprek met beide echtelieden zich er van heeft vergewist dat betrokkenen hun afspraken en de eventuele risico's daarvan goed overzien en dat deze naar behoren zijn geregeld. Ook wanneer betrokkenen willens en wetens hebben ingestemd met afspraken die een ongelijke verdeling behelzen. Helaas blijkt in de praktijk dat de huwelijkse voorwaarden later toch ter discussie komen te staan. Als vervolgens onderzocht moet worden wat de intenties van partijen waren, dan komt de notaris als betrokkene toch in een spagaat terecht. Tevens vragen de leden van de ChristenUnie-fractie naar de verhouding van deze passage in de toelichting van het wetsvoorstel tot hetgeen van de kant van de regering is toegezegd bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel 28867, over de koude uitsluiting.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari