Bijdrage Esmé Wiegman wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande bijstandsouders

29-10-2008 16:29 29-10-2008 16:29

Mevrouw Ortega- Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil de staatssecretaris bedanken voor de beantwoording van de vragen. De fractie van de ChristenUnie is zeer verheugd over dit wetsvoorstel. Een lang gekoesterde wens gaat eindelijk in vervulling.

Wij moeten natuurlijk wel de stemming afwachten, maar ik verwacht dat het er doorheen komt.

Ik ben in elk geval heel tevreden over het feit dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat alleenstaande ouders met een kleine baan op de dagen dat zij niet werken, in aanmerking kunnen komen voor de scholingsplicht. De staatssecretaris heeft mij ook gerustgesteld in de zin dat alleenstaande ouders niet verplicht kunnen worden om te gaan werken met een bijstandsuitkering.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Mevrouw Ortega is diep gelukkig met dit wetsvoorstel. Daar was ik eerlijk gezegd al bang voor. Daarom kan ik er niet voor stemmen. De staatssecretaris heeft gisteren gezegd dat er niet versoepeld wordt, maar dat de teugels juist strakker worden aangetrokken op een aantal punten. Ik hoor daarover graag de mening van mevrouw Ortega. Vindt zij het flauwekul wat de staatssecretaris zegt of geeft zij er een geheel eigen interpretatie aan?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Ik vind het geen flauwekul. De staatssecretaris heeft aangegeven dat verschillende gemeenten er op verschillende manieren mee omgaan. Door dit wetsvoorstel wordt een en ander goed gekanaliseerd. In dit zin houden wij de teugels strak. Er komt vrede, rust en stabiliteit in de gezinnen. Aan de ene kant zorg en aan de andere kant stimuleren wij de alleenstaande ouders, opdat zij klaar zijn voor de arbeidsmarkt op het moment dat zij denken dat het gedaan is met de zorg voor de kinderen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Ik zou nog een stap verder willen gaan met mevrouw Ortega-Martijn, want wij gaan waarschijnlijk samen de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen. Vindt mevrouw Ortega-Martijn dat geen goed moment om iets te gaan doen aan de inkomenspositie van de groep die nu voor maximaal zes jaar wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht? Deze ouders in de bijstand behoren tot de armste groep van Nederland. Is dat deal of no deal met de ChristenUnie?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Ik doe op dit moment geen uitspraken over een deal. Ik wil er wel over kwijt dat ik in vorige debatten vragen heb gesteld over de mogelijkheden voor het uitbreiden van een bijverdienstenregeling voor deze groep.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Daar heb ik een motie voor.

De voorzitter:

Daarover kan mevrouw Ortega haar mening bepalen.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. De staatssecretaris heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag over de betrokkenheid van deze ouders bij de invulling van de scholing. In de brief staat wel dat zij bezwaar kunnen maken. Gaat de staatssecretaris dat ook opnemen in de verzamelbrief?

De fractie van de ChristenUnie heeft ook zorgen geuit over de informatievoorziening. De staatssecretaris zegt weer dat wij de gemeenten moeten vertrouwen. Ik wil de gemeenten graag vertrouwen, maar ik vraag de staatssecretaris toch op welke manier hij de Kamer inzicht gaat geven dat de informatievoorziening goed verloopt.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari