Roemenië, zorg voor kinderen met een handicap!

Kinderopvang Roemenie18-11-2008 15:35 18-11-2008 15:35

Hans Blokland, europarlementariër van de eurofractie ChristenUnie-SGP, roept de Roemeense overheid op zich beter in te zetten voor kinderen met een handicap. De Europese Unie kan hierbij helpen.

Afgelopen week bezocht ik kinderzorginstellingen in Oost-Roemenië. Speciaal onderwijs, de kinderbescherming, een dagcentrum en een vereniging van ouders van kinderen met autisme passeerden de revue.

Tijdens het bezoek maakten de kranten melding van problemen in de kinderzorg op basis van een controle van de Sociale Inspectie in het begin van september. Het dagblad ´Evenimentul zilei´ spreekt van 'rampzalige omstandigheden in het pleegzorgsysteem'. Tot aan 'hongerende kinderen die in ongelofelijke ellende leven' toe. De Inspectie stelt voor om een aantal instanties zelfs strafrechtelijk te gaan vervolgen. De misstanden zijn een symptoom van het hardnekkige gebrek aan aandacht voor het belang van het kind.

Roemenië boekt weliswaar vooruitgang. Zo zie ik in de zorg voor gezonde kinderen absoluut verbetering. Een probleem is wel het nieuwe fenomeen dat ouders in andere EU-landen gaan werken. Hun kinderen laten ze achter bij familieleden. Die zijn vaak niet tegen die taak opgewassen met verwaarlozing als gevolg.

Met de situatie van kinderen met een handicap heb ik veel meer moeite. In de steden zijn veel verbeteringen zichtbaar. Therapie of onderwijs passend bij de handicap van het kind ontbreekt echter ook daar. De diagnostiek en hulpverlening aan kinderen met speciale aandoeningen zijn onvoldoende.
Wat ik het meest zorgwekkend vind is het gebrek aan voorzieningen op het platteland. Daar ontbreken nagenoeg alle zorg en onderwijs voor mensen met een handicap. Veel van die kinderen gaan niet naar school. Op welke hulp de kinderen wettelijk recht hebben is onbekend bij de ouders en de lokale instanties.
De helft van de kinderen met een handicap ontvangt geen zorg, therapie en onderwijs. Ik vind dat daar snel verandering in moet komen. Het platteland moet daarbij absolute prioriteit krijgen.

De Roemeense overheid heeft echter nog geen gevoel van urgentie. Of zij kinderen met een handicap belangrijk acht blijkt uit de financiering die ze ervoor uittrekt. Die is veel te weinig. De financiële middelen zijn grotendeels afkomstig van de EU en buitenlandse ngo's.

Deze buitenlandse sponsors zetten goede projecten op waarvan ik overtuigende voorbeelden heb gezien. Zoals het dagcentrum voor 18 kinderen met autisme van de Nederlandse Inge-José Smelik van de Stichting Ancora Salvarii. Het verschil dat dit maakt in het leven van de kinderen is enorm. Ze heeft een wachtlijst van 50 kinderen uit de stad. Naar zulke initiatieven is dus veel vraag.

Het mag niet beperkt blijven tot voorbeeldprojecten. De projecten ontvangen nu financiering uit het buitenland. Als die afloopt, moet de Roemeense overheid zulke initiatieven overnemen en vooral ook voortvarend uitbouwen.

De Europese Unie moet zich hierbij betrokken tonen en de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Kindertehuizen vormden immers een controversieel onderwerp tijdens het toetredingsproces van Roemenie tot de EU en het raakt de mensenrechten. Een aantal wetten is met behulp van internationale experts aangepast om ze in lijn te brengen met de standaarden die in de EU gebruikelijk zijn. Het voorschrijven van wetswijzigingen noopt ook tot het kijken naar de implementatie en de resultaten. Daarbij constateer ik dat het nog ontbreekt aan passende zorg, therapie en onderwijs voor kinderen met een handicap of chronische ziekte.

De EU heeft hierbij niet alleen een rol in de monitoring, maar kan ook een positieve stimulans bieden. De Structuurfondsen van de EU mag Roemenië gebruiken voor integratie van kinderen uit tehuizen en mensen met een handicap in de samenleving. Daarom stellen we in het Europees Parlement voor dat een deel van dit geld specifiek aan de kinderzorg moet worden besteed. Het gaat dan om 315 miljoen euro.
Bij de Structuurfondsen geeft niet alleen de EU geld. De lidstaat moet ook geld bijleggen. Dit stimuleert de Roemeense overheid om te gaan investeren in de zorg voor kinderen met een handicap. Die kan niet alleen maar blijven draaien op buitenlandse sponsors en dat moet Roemenië als EU-lidstaat ook niet willen.

Dr. J. Blokland is lid van het Europees Parlement voor de eurofractie ChristenUnie-SGP

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari