Belder: "Steun lokale autoriteiten Congo!"

woensdag 19 november 2008 09:58

Straatsburg - Het Europees Parlement debatteerde vanochtend over de situatie in oostelijk Congo. Bas Belder (ChristenUnie-SGP) riep op tot ondersteuning van de lokale autoriteiten. Hij refereerde tijdens het debat aan de inzet van vijf hulporganisaties in het gebied, waaronder ZOA. Aan de vooravond van debat sprak Belder met Roelof van Til, een ervaren ZOA-hulpverlener die de situatie in zowel Noord- als Zuid-Kivu goed kent. Naar aanleiding hiervan sprak Belder: "Zonder ook maar de heersende misère in de regio te willen verbloemen, zijn er enige hoopgevende lichtpunten."

Een lichtpunt is zeker dat de Congolese presidentiële garde in samenwerking met de politie ruim een week geleden plunderende regeringssoldaten heeft opgepakt. Dit is een hoopgevend teken van een begin van ordehandhaving van Congolese overheidszijde. Belder riep op tot volledige Europese aanmoediging en ondersteuning van deze positieve ontwikkeling.

Daarnaast is het eveneens een lichtpunt dat rebellenleider Nkunda er tot dusverre niet in lijkt te zijn geslaagd de Tutsi´s in Zuid-Kivu voor zijn machtsaspiraties te mobiliseren respectievelijk te rekruteren. Belder: "Mijn zegsman ziet dat als uiting van een Tutsi-identificatie met de Congolese staat én burgerbevolking."

Een derde lichtpunt zijn de kerkelijke verzoeningsinitiatieven op lokaal en provinciaal niveau. Bij deze platforms zijn naast de traditionele autoriteiten (de stammenvertegenwoordigers) evengoed de gekozen autoriteiten actief betrokken. Deze platforms in Noord- en Zuid-Kivu verdienen, aldus Belder, tweeledige Europese steun: financiële hulp en deskundige inbreng bij conflictoplossing.

Voor humanitaire hulpverlening in beide Kivu-gebieden is het van cruciaal belang de lokale autoriteiten in te schakelen. Alweer beide groepen van plaatselijke gezagsdragers: traditionele stamvertegenwoordigers alsmede de gekozen autoriteiten. Deze gezagsstructuren, alle oorlogsontwrichting ten spijt, blijven zelfs onder vluchtomstandigheden functioneren, vertelde Van Til namelijk uit eigen ervaring.

Belder pleitte er daarom dringend voor om de schare vluchtelingen in de dorpen van Noord- en Zuid-Kivu en de dorpsbewoners zelf van contant geld te voorzien. Want, in de woorden van Van Til, "Als je geld hebt, kun je altijd aan eten komen. Wonderlijk genoeg is er altijd ergens markt. In Congo is het werken met cash hand-outs, het weggeven van geld, goed mogelijk. Het maakt de bevolking niet afhankelijk. Zij kan nu zelf beslissen waar zij haar geld aan besteedt. Je stimuleert de lokale economie en maakt er ook meteen gebruik van. Om dat goed te laten verlopen, gaan wij praten met de gekozen dorpscomités dat de meeste hulpbehoevenden in kaart zal brengen."

Belder concludeerde dat zo´n hartverwarmende, op verzoening gerichte Europese inzet nodig is: "Dan is er toekomst voor Noord- en Zuid-Kivu, ja voor de hele Congo!" Vanzelfsprekend acht de eurofractie het van prioritair belang dat de internationale gemeenschap alles in het werk stelt de gewelddadigheden te laten beëindigen, conform al eerder gemaakte afspraken. Dringende noodzaak daarvoor is een robuuster mandaat en capaciteitsversterking van de al aanwezige VN-missie.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari