Bijdrage Bas Belder over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

vrijdag 21 november 2008 08:59

De Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een omvangrijk en een belangrijk dossier. Gewild of ongewild, we geven een richting aan voor een landbouwbeleid voor na 2013. Ik licht er twee punten uit.

Ontkoppeling van steun van productie zorgt voor een meer marktgerichte, en daardoor meer concurrerende en innoverende landbouw. Maar we moeten niet doorschieten naar een volledig geliberaliseerde landbouwmarkt. Laten we niet de paraplu weggooien als de zon even schijnt. Interventiemechanismen, verzekeringen enz. moeten we zo inrichten dat ze niet de markt verstoren, maar tegelijk wel een echt vangnet zijn.

De voorstellen om aanzienlijke bedragen via modulatie naar de tweede pijler (plattelandsontwikkeling) te brengen hebben mijn instemming niet. De gelden in de eerste pijler (inkomensondersteuning van boeren onder randvoorwaarden) blijken beter te worden besteed dan de plattelandsontwikkelingsgelden. Daarnaast zie ik allerlei problemen met cofinanciering in relatie tot mogelijke concurrentieverstoring tussen boeren in verschillende lidstaten.

Met deze kanttekeningen kan ik op hoofdlijnen instemmen met de voorstellen van de Europese Commissie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari