Tienertop: ‘Geen dubbele boodschappen van overheid graag!'

Tienertopmaandag 24 november 2008 14:16

"De overheid moet geen dubbele boodschappen verkopen. Ze wijst bijvoorbeeld wel op de gevaren en excessen rond seks, maar laat bijvoorbeeld tegelijkertijd ruimte aan sekslijnen", luidt een van de conclusies van de eerste Tienertop die zaterdag in Amsterdam is gehouden. Ruim 130 jongeren, hulpverleners, politiemensen en leraren spraken op deze door de Amsterdamse ChristenUnie georganiseerde Tienertop. Tweede Kamerlid Joël Voordewind was gastspreker: "Terecht geven jullie aan dat het schijnheilig is als de overheid dubbele boodschappen geeft."

- Naar de conclusies

"Niet alleen ouders moeten het goede voorbeeld geven, ook de overheid moet dat doen", zei Voordewind op de Tienertop. "Terecht geven jullie aan dat het schijnheilig is als de overheid aan de ene kant voorlichting geeft op scholen over gevaren van drugs, maar wel belasting int door het gedogen van de coffeeshops. We moeten af van die dubbele boodschappen van de overheid. Dat geldt ook voor het alcoholbeleid: ‘onder de zestien, nog even niet'. En daarna mogen we ons lamzuipen stellen jullie, terwijl de overheid ook wijst op de schadelijke gevolgen van alcohol voor de hersenen vooral voordat ze uitgegroeid zijn bij 21 jaar."

"Dat geldt ook voor de seksmoraal. Als die zo erg is, waarom staat de overheid dan al die seksreclames toe op tv na twaalf uur, zeggen jullie ook terecht. Daarom heeft onze Tweede Kamerfractievoorzitter Arie Slob onlangs ook gepleit voor het verbieden van deze reclames op tv."

Zaterdag 22 november hield ChristenUnie Amsterdam de allereerste Tienertop 'Het Debat' , waar ook de tieners en jongeren zelf aan het woord kwamen. Dit grafittibord werd door jongeren gemaakt en is aan de minister voor Jeugd en Gezin aangeboden. Het werd voor hem in ontvangst genomen door mevrouw Marga Drewes (Jeugd en Gezin).

Heldere grenzen
Volgens Voordewind is het goed als de overheid heldere grenzen stelt als het gaat om alcohol, coffeeshops, roken en prostitutie. Juist door heldere grenzen te stellen, helpt de overheid ouders bij het opvoeden van hun kinderen, stelt Voordewind. "Als ouders hun kinderen van de drugs af proberen te houden en er is een overheid die softdrugs wil legaliseren en coffeeshops toestaan in de directe omgeving van scholen, helpt dat niet echt." Voordewind ziet het als winst voor de ChristenUnie dat er nu ruim veertig coffeeshops in Amsterdam verplaatst gaan worden, omdat ze te dicht in de buurt van scholen staan. "Dat is een eerste goede stap."

Voordewind, die als vervanger van Jeugd en Gezinminister Rouvoet sprak, greep de gelegenheid aan om ouders tips te geven. Zo wees het Kamerlid op het belang van een sociaal netwerk en sociale betrokkenheid bij elkaar. Ouders, jongeren en de politiek moeten met elkaar in gesprek blijven over het opvoeden en opgroeien.

Opvoeddebat
Minister Rouvoet zal in 2009 de aftrap geven voor het Opvoeddebat. Voordewind wil daarbij namens de ChristenUnie inzetten op vrijwilligerswerk voor jongeren. Jongeren moeten actief betrokken blijven bij de samenleving. Via een motie van Voordewind en fractievoorzitter Slob heeft de ChristenUnie zes miljoen euro bij elkaar gekregen om te bereiken dat meer jongeren via vrijwilligerswerk andere jongeren helpen en dat ook meer ouders andere ouders een helpende hand bieden. Als jongeren en ouders elkaar ook helpen in het proces, dan hoeft er ook niet altijd een beroep gedaan te worden op de professionals, redeneert Voordewind.

Enkele conclusies
Geld
Omgaan met geld is iets wat je van je ouders moet leren. Ook school speelt daarin een rol. De overheid heeft een rol in het toezien dat jongeren niet te makkelijk een lening af kunnen sluiten en in geldproblemen komen.

School
Veiligheid op school is eerste verantwoordelijkheid van de school zelf. De school moet met leerlingen hierover in discussie en hun ideeën serieus nemen. De wenselijkheid van preventief foullieren hangt af van de situatie. Detectiepoortjes geven schijnveiligheid.

Politie
Op het moment dat je in overtreding bent moet de politie gezag tonen, maar altijd respectvol zijn. Als het om ernstige(re) zaken gaat is een andere toon noodzakelijk.

Jeugdzorg en kinderbescherming
Het gaat om het kind. Heb meer aandacht voor het kind dan voor papieren. In sommige gevallen moet een instantie verantwoordelijkheid op zich nemen voor het kind (bijvoorbeeld bij uit-huis-plaatsing).

Seks
Seks is een cadeautje. Voorlichting op school moet ingaan op de emotionele aspecten van seks. De overheid moet geen dubbele boodschappen verkopen: ze geeft wel voorlichting, maar promoot op dit moment teveel vrije seks met bijvoorbeeld de gratis condoomverstrekking.

Alcohol
Drank maakt meer kapot dan je denkt. Het maakt het denken kapot.
De overheid gaat dubbel met leeftijdsgrenzen om: kun je op je zestiende wél grenzen stellen als het om alcohol gaat?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari