Bijdrage Hans Blokland over de stand van zaken van het Klimaat- en Energiepakket

Klimaatdonderdag 04 december 2008 12:00

 

In de afgelopen weken zijn we met man en macht bezig geweest met de onderhandelingen over het klimaat- en energiepakket. Dit heeft heel veel tijd gekost, maar dat is het ook wel waard, naar mijn mening. In het bijzonder wil ik alle rapporteurs bedanken voor de enorme inspanningen die zij geleverd hebben en hen aanmoedigen om in de komende twee weken te blijven aansturen op een ambitieus akkoord. Ook wil ik de het Voorzitterschap en de Commissie bedanken voor de niet aflatende inspanningen tijdens de onderhandelingen. Soms krijg ik de indruk dat het Voorzitterschap grote moeite heeft met het inhoudelijk bewegen richting standpunt van het Europees Parlement. Dat kan de ambities van het klimaatpakket schade aandoen. Ik ben me echter ten volle bewust van de  moeilijke taak van het Voorzitterschap om tot consensus te komen binnen de Raad, zeker nu een aantal lidstaten de financiële crisis aangrijpt om de inspanningen op het gebied van klimaat en energie te verslappen. Een betreurenswaardige gang van zaken. Wanneer we de ambities vertragen gaat het ons nog veel meer kosten, we moeten er nu uitkomen. Ik roep het Voorzitterschap dan ook op om vast te houden aan de veelbelovende inspanningen die zijn aanvaard op de Europese Raad in het voorjaar van 2007 en 2008. In het licht van de VN Klimaatconferentie in Poznán, die deze week is gestart en waar we volgende week met een EU delegatie aanwezig zullen zijn, is het van groot belang om aan de ambities te blijven vasthouden. In Bali hebben we aan de rest van de wereld beloofd om met een vergaand klimaatpakket te komen, en we mogen die verwachtingen niet beschamen. Wanneer die verwachtingen wel beschaamd worden verliest de EU haar vertrouwen en dat zal de voortgang van de onderhandelingen voor een nieuw klimaatverdrag verstoren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari