Bijdrage Hans Blokland aan het debat over Euro VI-normen voor vrachtwagenmotoren

dinsdag 16 december 2008 11:17

Namens de Transportcommissie schreef ik eerder dit jaar een advies over Euro VI. Het goederenvervoer met zware vrachtwagens is een sector, die in de afgelopen jaren al diverse malen is gebracht tot emissiereductie van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof. De Euro VI normering legt terecht extra eisen op aan de motoren. Deze verordening levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en daardoor aan verbetering van de volksgezondheid. Het is van groot belang dat deze nieuwe emissie-eisen snel van kracht worden. Natuurlijk heeft de industrie tijd nodig voor de aanpassingen. Die tijd moet de industrie gegund worden. Gedurende de parlementaire behandeling van het dossier heb ik iets unieks meegemaakt: de transportcommissie heeft groener gestemd dan de milieucommissie, bijvoorbeeld in het naar voren halen van de data. Gelukkig is men in de onderhandelingen toch uitgekomen op een vervroegde inwerkingtreding van de wetgeving. Ik wil mijn dank uitspreken richting collega Groote voor zijn inspanningen om tot dit resultaat te komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari