November 2008

21-11-2008 18:42 21-11-2008 18:42

 

Breng dus met vreugde dank aan de Vader
Kol 1:12

Lieve mensen,

Veel dingen doen we zo maar, zonder ons eerst af te vragen waarom. Dat heb ik nu ook met bidden. Ik bid omdat ik God vertrouw en mijn hart met Hem wil delen. Maar voorbede doen vind ik moeilijker. Dat gaat beter als anderen mij er toe aansporen. Daarom kijken we deze keer naar Kolossenzen 1. Daar zien hoe het komt dat Paulus en Timotheüs graag bidden: ze bidden uit dankbaarheid! Waarover zijn ze dankbaar? Over heel wat: de broeders en zusters geloven in Christus Jezus, ze hebben de andere gelovigen lief en ze hopen op hun erfenis in de hemel. Ze hebben Gods genade gehoord en het begrepen. De Geest van God wekt liefde in hen op! In vers 9 lezen we hoe fijn Timotheüs en Paulus dat vinden. Omdat ze dit allemaal van de Kolossenzen weten, dáárom bidden ze onophoudelijk voor hen (9a). De gelovigen kennen het evangelie en dus vragen de twee bidders dat die kennis mag groeien: "dat u Gods wil ten volle mag leren kennen"(9b). Deze mannen zien dat hun broeders en zusters de ware betekenis van Gods genade hebben begrepen. Dat is de basis, dus vragen ze om meer: "de wijsheid en het inzicht dat de Geest u schenkt"(9c).
Kortom: ze hebben iets moois op gang zien komen en dat is zo goed dat deze bidders om het vervolg vragen. Het is als een feest, waar ze de Kolossenzen bij uitnodigen: breng met vreugde dank aan de Vader.

Politiek en gezin
We kunnen danken dat kinderen kunnen opgroeien in stabiele gezinnen. En dat  we met elkaar ons best doen, om te helpen als het anders is. Regering en parlement willen doen wat ze kunnen. U kunt bidden voor een goede uitwerking van de gezinsnota van minister Rouvoet. Daarbij kunt u ook bidden voor de gezinnen van onze bestuurders en politici. Velen van hen hebben het onvoorstelbaar druk. Ze hebben de bekwaamheid om daar goed mee om te gaan en daar kunnen we voor danken. Ook binnen de vereniging zie ik dat bestuursleden een druk bestaan kunnen combineren met goede aandacht thuis. Maar dan moeten ze wel goede keuzes kunnen maken en weten wanneer ze "nee" moeten zeggen. Bid daar dus voor.

Internationale contacten
Deze week is de secretaris van de ECPM, Guido van Beusekom, naar Bulgarije en Moldavië om daar te praten met christelijke politici over verdere samenwerking en er zijn congressen over familie en familiebeleid. Hij zal daar delen van de gezinsnota presenteren. Kennelijk groeit overal het besef dat dit aspect van het maatschappelijke leven terdege ondersteunt moet worden. Laten we daarvoor danken en bidden voor een verdere versterking.

Waterschappen
Wanneer je in een moeras woont is het leven zwaar. Beseffen we wel hoe goed we ons leefgebied hebben kunnen inrichten? De waterschappen bestaan al eeuwen! Omdat ons land zo moerassig was, moesten we het land met elkaar inrichten. Dat lukt bij ons alleen als we het samen doen. De omstandigheden hebben ons geoefend om rekening te houden met elkaar. Dat kan tot dankbaarheid stemmen. En laten we bidden dat we daarin blijven groeien. Bid ook voor geslaagde waterschapsverkiezingen.

Nieuwe bevolkingsgroepen
Weet u waar uw voorouders vroeger vandaan kwamen? Van mijn vier grootouders is er één met een stamboom die in Nederland begint. De anderen hebben voorouders uit Frankrijk en Duitsland. Als er in Genesis staat dat de mensen zich over de aarde moeten verspreiden, dan brengt dat heel wat beweging, en dat gaat nog steeds door. Zodoende krijgen we ook in ons land telkens weer nieuwe bevolkingsgroepen. We kunnen danken dat God de wereld niet vast laat lopen. Maar laten we dan ook bidden om barmhartigheid, overal waar het moeilijkheden geeft. Bid vooral voor de jongeren onder onze minderheidsgroepen. Eigenlijk zouden ze de kansen moeten benutten die hun grootouders niet hadden, maar voor sommigen is dat zo moeilijk dat ze liever crimineel worden. Vraag ook om kordate antwoorden vanuit de politiek.

Grote steden in Nederland
Soms denk ik dat elke stad wel iets heeft van het nieuwe Jeruzalem, de stad van vrede en gerechtigheid, waar kinderen spelen en oude mensen genieten; maar ook veel van het verderfelijke Babylon, de grote stad met al haar slechte daden. Vandaag was er een stedenoverleg over verslavende middelen en de invloed van criminelen. Vrijdag 28 november heeft de ChristenUnie een eigen overleg van bestuurders uit grote steden. Onder anderen spreekt daar de directeur van ons wetenschappelijk instituut, Gert Jan Segers over Moslims, multiculturele samenleving en integratie. Het zou fijn zijn als u het in uw gebeden wil meenemen.

Het werk binnen de partij
Net als bij allerlei andere organisaties wordt er in de ChristenUnie heel wat overlegd. Dit gaat doorgaans met goede verstandhoudingen. Ik heb ook de indruk dat we met elkaar het werk goed aankunnen. Maar net als overal zijn er ook perioden dat de werkdruk hoger wordt, bijvoorbeeld omdat er tijdelijk medewerkers uitvallen. Dan komt het er op aan dat we goed kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet. Bid dus om inzicht en wijsheid.

Bestuurders in het land
Het is een voorrecht dat er overal mensen als Daniël werken, in de regering, bij de provincie, in de gemeenten en tot in de wijkraden toe. Deze "Daniëls" zijn mensen die aan de ene kant hun vak kennen en dus weten hoe je met overleg moet beslissen. Aan de andere kant kunnen ze kwetsbaar zijn tegenover de Heer, met een diep besef dat echte wijsheid van Hem moet komen. In Nederland hebben we bovendien het voorrecht dat de politieke partijen zich christelijk kunnen profileren, zodat je met elkaar op deze manier aan politiek kan doen. Een mooie reden om God te vragen of Hij aan deze mensen wil geven, wat Paulus en Timotheüs voor de Kolossenzen vroegen. In Utrecht mocht de ChristenUnie onlangs twee gedeputeerden leveren. Zo versterken Marian Haak en Wouter de Jong sinds kort het provinciale bestuur van Utrecht. Ze waren wethouders in Woerden en Houten en zodoende zijn de nieuwe wethouders Titia Cnossen en Thijs van Daalen zich daar nu aan het inwerken. Wilt u deze mensen en hun werk opdragen aan de Heer?

Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1348

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari