Oktober 2008

17-10-2008 18:53 17-10-2008 18:53

 

'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

Lieve mensen,

Afgelopen tijd werd ik bepaald bij de melaatse Samaritaan die terug naar Jezus ging, nadat hij gezien had dat hij genezen was. In Lucas 17 vers 14 staat dat hij onderweg gereinigd was. Jezus had hem en negen anderen op weg gestuurd, naar de priester, om zich aan hem te laten zien. Het is heel opmerkelijk dat je als bijbellezers met elkaar kan discussiëren over de vraag wanneer de Samaritaan de genezing zag. Ik zou denken onderweg, want Lucas schrijft dat ze toen gereinigd werden, maar anderen zien liever dat hij eerst nog bij de priester is geweest. Dat zou betekenen dat hij zijn reiniging wel al gezien had, maar de priesterlijke bevestiging nodig had om te zien dat het een echte genezing was. Dat kan heel goed, als we maar vast houden aan het bijbelse getuigenis dat hij reageerde op zijn eigen waarneming.

Belangrijk is dat hij zag wat er gebeurd was en dan terugkeert naar Jezus. Jezus bevestigt hem op die weg: "ga heen, uw geloof heeft u gered!" Vanwege die woorden denk ik dat Jezus hier niet alleen de genezing verricht, maar ook een noodzakelijke bevestiging uitspreekt, waardoor de Samaritaan zijn weg kan gaan. Dat was de priesterlijke taak en Jezus verricht die. Volgens Hebreeën 4 is Jezus de grote Hogepriester en misschien heeft de Samaritaan met zijn geloof laten zien dat de religieuze verhoudingen zouden veranderen. Dan is hij wel gehoorzaam geweest aan het gebod om naar de priester te gaan, maar op een nieuwe manier! Maar het kan ook zijn dat zijn trouw aan het woord van Jezus hem de ogen opende, toen hij door het bezoek aan de gewone priester zag dat hij genezen was.

Wanneer we bidden voor anderen, zoals voor de politiek, is het goed om te beseffen dat die anderen hun eigen beslissingen moeten nemen. Misschien keren ze halverwege om en denkt een buitenstaander dat ze ongehoorzaam zijn. Of misschien volgt men eerst de formele weg ten einde toe en snappen we niet waarom men niet sneller tot zijn doel komt. Voor ons is belangrijk dat onze broers en zussen hun weg met de Heer gaan en zij er op vertrouwen dat Hij hen leidt; wij zijn slechts de voorbidders en laten de leiding aan Hem. En dat beseffen zij ook, daarom vragen ze om ons gebed.

 

We kunnen bidden en danken:

  • Voor de uitvoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening

Voor veel van u misschien een weinig bekende verandering in de wetgeving, maar wel een verandering waar de wethouders, gemeenteraadsleden en de mensen van de provincie mee te maken krijgen. Het gaat er om hoe we ons land inrichten. Moeten volgende generaties ver reizen om te kunnen werken of kan dat in de buurt? En kunnen ze na het werk bijkomen in een gebied met open ruimte, of is alles dan volgebouwd? De bestuurders in provincie en gemeenten hebben voor de keuzes, die ze moeten maken, een behoorlijk vooruitziende blik nodig. Wat is belangrijk? Wat moet het zwaarste wegen? Welke keuzes moeten we nu al maken en wat kunnen we gewoon laten gebeuren en dan later zien hoe je er mee omgaat? Uw bestuurders hebben veel wijsheid en bestuurlijke daadkracht nodig!

 - De site van de ECPM is in het Engels. U vindt daar een bijdrage van Bob Goudzwaard over de financiële crisis. Hij wijst op afgoden van deze tijd. We mogen bidden dat mensen gaan beseffen hoe ijdel die zijn.
 - Vorige maand werd in Roemenië de South East European Conference gehouden. Het thema was: "Geloof en uitdagingen in de 21e eeuw, eenheid door verscheidenheid". Politici en kerkleiders kwamen samen om vanuit hun geloof te praten over politiek. Het besef dat christenen ook in de politiek een verschil kunnen maken groeit. In een goede atmosfeer werden afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.
 - We hebben ook goede contacten met christen-democraten in Litouwen. Ze behaalden bij de verkiezingen van 12 oktober jl. een mooie overwinning met een goed doordacht programma en een consistent beleid gebaseerd op christelijke waarden. Het toont dat de Litouwse burgers op zoek zijn naar stabiliteit en naar duidelijke waarden in onzekere tijden.

U leest daar meer over als u klikt op de namen.

 - In de Eerste Kamer is Egbert Schuurman gehuldigd omdat hij nu al 25 jaar lid is. We zijn met elkaar erg dankbaar hoe Egbert een kritische blik paart aan het vermogen tot samenbinden.
 - Ernst Cramer is een van de Tweede Kamerleden die commentaar gaf op de kredietcrisis.
 - Er is een delegatie van de Tweede Kamer in Indonesië. De weblog van Joël Voordewind toont spanning in de relatie tussen Nederland en Indonesië. Er waren vanuit Nederland telkens nieuwe redenen waarom onze parlementariërs niet naar de Zuid-Molukken zouden kunnen, maar diezelfde redenen waren eerder niet van toepassing op onze eigen ministers. Waarom nu wel?
 - Er zijn ook moeiten in onze relatie met de Nederlandse Antillen. Cynthia Ortega-Martijn meldt: "Het proces van samenwerken raakt keer op keer verder gefrustreerd. Ik verwacht van de minister dat zij de signalen vanuit de gemeenschap serieus neemt en met hen gezamenlijk een aanpak bedenkt die problemen wel oplost. Dat er problemen zijn staat niet ter discussie, maar de vraag moet zijn hoe we dit op structurele wijze en met elkaar oplossen."
 - Maar in ons eigen land valt er ook nog veel te doen. Esmé Wiegman heeft onlangs nog het woord gevoerd over de urgentie van orgaandonatie.
 - Ed Anker kreeg een bevestigend antwoord op zijn kritiek over de prostitutie in Nederland. De betrokken ministers zeiden: "In de prostitutiebranche wordt nog steeds onvrijwilligheid geconstateerd, met name in de raamsector. Het behoeft geen betoog dat het hier gaat om zeer kwalijke zaken die met kracht bestreden dienen te worden." Laten we bidden dat beleidsmakers ook door krijgen hoe dit samenhangt met de ruimte die aan deze branche wordt gegeven.

  • Voor het werk van de 217 kiesverenigingen en de 12 provinciale unies

 - Denk bijvoorbeeld aan bestuursleden die op de achtergrond zorgen dat er kieslijsten komen voor de verkiezingen. Het is niet zulk zichtbaar werk, maar zonder hen komen er geen volksvertegenwoordigers. Zij houden ook contact met de gekozen raadsleden en organiseren activiteiten die de leden betrokken houden.
 - U kunt bijvoorbeeld bidden voor een nieuw bestuur in de provincie Noord-Holland. Er is sinds kort een interim bestuur, die de kar tot januari trekt. Maar er zijn nieuwe mensen nodig, die volgend jaar komen helpen. Een nieuwe generatie die de taak overneemt.
 - Eind september was er voor iedereen uit het hele land een goede ChristenUnie Inspiratiedag waarin men elkaar kon ontmoeten en bemoedigen. U leest daar meer over als u op de link klikt.
 - De afgelopen tijd heeft men de waterschapsverkiezingen voorbereid. Nu komt het er op aan om de leden te stimuleren om tussen 13 en 25 november te gaan stemmen!

Hiernaast vindt u de aankondiging van de Nationale Gebedsdag. Voor activiteiten van de ChristenUnie kunt altijd kijken op een van onze sites. We willen op 31 januari het volgende congres houden. Dan wordt ook de kieslijst vastgesteld voor de Europese verkiezingen van 4 juni 2009. En er komt weer een gebedsruimte waar u andere bidders kunt ontmoeten. De gebedsruimte is de hele dag open, maar er zijn ook aparte tijden, waarop u kan verwachten dat andere bidders ook komen, zodat we samen kunnen bidden. U bent alvast hartelijk uitgenodigd!

 

 

Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1354

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari