September 2008

16-09-2008 19:33 16-09-2008 19:33

 

1 Zegen de HEER, u allen

die de dienst van de HEER verricht

en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.

2 Hef uw handen op naar het heiligdom

en zegen de HEER.

 

Lieve mensen,

 

Zegen de Heer - nacht aan nacht! Waarom 's nachts? Ik ken het rooster van de tempeldienst niet, maar zelf zijn we eigenlijk ook wel een soort nachtwakers... in de schemer van de morgen wachten we op de echte morgen, dat is de komst van onze Heer!

Op vakantie nam ik wat tijd om zeer vroeg op te staan, een mooie tijd om te genieten van de schemer. Dat is een wakkere tijd: loop je in de nacht, dan heb je wel door dat het er op aankomt wat je doet. Ik let op het pad, richt mijn aandacht op wat aangenaam is en ik hou mijn innerlijk bij de Heer.

Hoe kan ik daarbij de Heer zegenen? Paulus zegent Hem in de brief aan de Efeziërs als hij geweldig dankbaar is voor alle zegen die we ontvangen hebben: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!" Soms zeggen we tegen elkaar: "het ga je goed". Zulke woorden kunnen maken dat we met een nieuwe inzet op weg gaan. Ze zijn gezegd door iemand die van ons houdt en dat doet ons goed. We kunnen dus tegen de Heer zeggen: "Wat goed dat U er bent!" Het klinkt paradoxaal, maar we mogen onze Gastheer welkom heten. Zo stellen we ons voor Hem open en kunnen zijn zegen ontvangen. Zoals in vers 3:

3 Moge uit Sion de HEER u zegenen,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Psalm 134)

 

 

 

Laten we daarbij ook bidden en danken:

 

  • Voor de summer school van de ECPYN

Vorige maand vroegen we daarvoor uw gebed. Jonathan van Tongeren, de internationaal secretaris van Perspectief bedankt ons nu en hij schrijft: "Ik ben er van overtuigd dat het heeft bijgedragen aan de uitstekende sfeer en de vruchtbare gesprekken tijdens de summer school. Het thema was de toekomstige uitbreiding van de EU. Door de recente ontwikkelingen rond Zuid-Ossetie, was het heel relevant. Een grote belemmering voor een aantal mogelijke kandidaat EU-lidstaten is namelijk dat ze een etnische minderheid met statelijke aspiraties kennen. Hier hebben we dan ook veel over gesproken en onder andere de kernwaarde 'verzoening' van de ECPM was hierbij erg relevant. Er was bijvoorbeeld een heel goed moment, toen we bovenop een berg waren bij een klooster en we met verschillende nationaliteiten, waaronder Russen, konden bidden voor verzoening. Dat was erg indrukwekkend. De summer school was in zijn totaliteit erg geslaagd."

 

Aanstaande woensdag 17 september begint in het parlementsgebouw van Roemenie de conferentie: "Geloof en uitdagingen in de 21e eeuw, eenheid door verscheidenheid". De gebedsgroep van het Roemeense parlement organiseert die samen met de ECPM. Vanuit de ChristenUnie vervullen Leo van Doesburg en Guido van Beusekom een belangrijke rol. Guido schrijft: "Het loop allemaal erg goed en er komen zo'n 250 mensen uit verschillende landen in Zuid Oost Europa waaronder enkele ex-presidenten (van Roemenie, Albanië en Bulgarije). We hopen op een goede conferentie!" Leo heeft in die regio veel contacten met Christen politici en hij schrijft in zijn prayer request: "Ik hoop dat deze conferentie een kleine druppel kan bijdragen in het grote water van de ontwikkelingen in de regio, doordat er vriendschappen ontstaan en tot ontwikkeling komen, vriendschappen die zijn gebaseerd op de liefde van Jezus en die zijn principes toepassen in het politieke veld. Laat ons hopen en bidden dat deze conferentie zal bijdragen aan de Glorie en Eer van God."  Als u Engels kunt lezen, klik dan door naar internet.

 

Vandaag is de miljoenennota gepresenteerd en is de troonrede uitgesproken. In de komende dagen vinden de algemene beschouwingen plaats. Wilt u bidden dat het geluid van de ChristenUnie helder mag doorklinken en dat Arie Slob in de debatten de juiste woorden en toon zal weten te vinden?! Aan het eind van de troonrede zei de koningin tegen de parlementsleden: "U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden." Laten we dat doen!  

 

Elke dag heeft zijn eigen zorgen en één van die zorgen is de voorbereiding op de toekomst. Het lijkt ver weg, maar als we de dit jaar niet beginnen aan de plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, kunnen we volgend jaar niet op tijd aan de campagne beginnen. Daarom organiseert het partijbureau een dag voor alle betrokkenen uit het land en we hopen dat men het belang ervan inziet. Op deze inspiratiedag gaan we als partij in volle breedte aan de slag. Het is een ontmoetings- en toerustingsdag voor iedereen die actief is, of dat wil worden. Wilt u bidden voor de laatste voorbereidingen? Er zijn twintig deelsessies, bid voor degenen die daar leiding aan geven. Bid ook voor de mensen die het programma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar voorbereiden.

 

Raadsleden, statenleden, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden in de provinciale staten... iedereen loopt zich al weer warm voor het komende politieke seizoen. We kunnen danken voor een rustige zomer in ons land. En we kunnen bidden dat de dankbaarheid voor alle vrede en welzijn ook leidt tot toewijding. Dat onze bestuurders zullen gaan voor goede maatregelen, die richting geven aan het publieke leven, zodat mensen de ruimte krijgen om op te bloeien en de zwakken onder ons daarin mee kunnen komen.

 

  • Voor gezag, veiligheid en vrede

De halfjaarlijkse gebedsochtend op 6 september was een gezegende bijeenkomst. Het geeft ook onderwerpen voor deze brief. Want bij het bidden overleggen we met elkaar en steunen op de leiding van de Heilige Geest. Zo hebben we met name gebeden voor de Nederlandse betrokkenheid in oorlogsgebieden en voor onze uitgezonden militairen. Daar was veel aandacht voor, we baden voor de slachtoffers, de gewonden en de mensen die in hun gevoelsleven blijvend gekwetst zijn. Zodoende was er ook veel aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg en de invloed die de overheid daar op heeft. Soms bid je ergens voor en denk je: "de Geest dringt ons zo tot gebed, gaat er iets gebeuren?" Zondag 7 september is er weer een soldaat in Uruzgan gedood. Wilt u met ons bidden voor de familie en dat in Afganistan het gezag van de regering zal worden erkend?


Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1362

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari