Augustus 2008

21-08-2008 19:08 21-08-2008 19:08

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.

Keer ook nu ons lot, HEER,

zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

Lieve mensen,

Graag maak u in deze gebedsbrief weer attent op een aantal gebedsonderwerpen. En ik wil u ook graag aanmoedigen om trouw te blijven bidden. Dat doe ik deze keer met Psalm 126. Als u eerst de hele psalm wil lezen, kunt u klikken met de muis. In deze brief geven alle onderstreepte woorden toegang tot een webpagina.
In Psalm 126 zie ik drie delen. Eerst zijn er twee verzen die vertellen wat God heeft gedaan. Hij heeft mensen bevrijd en hun lot ten goede gekeerd. Ze hadden echt vast gezeten in hun oude omstandigheden, want toen er verandering kwam konden ze het nauwelijks beseffen. Eerst was het alsof ze droomden en dan pas worden ze blij. Enorm blij. God had dus iets geweldigs gedaan, iedereen wist ervan!...

Dan volgen vers 3 en 4. Ja... het was enorm, maar er is wéér zo'n verandering nodig. Ze gaan bidden en vragen of God wil ingrijpen. Ze vragen om het water van Jesaja 35, dan gaat de woestijn bloeien als een lelie. Het is een hoopvol gebed, met een sterke verwachting. Ook in Jesaja 35 worden de mensen bevrijd en keren ze naar Sion terug: "Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg".

Tenslotte volgen de verzen die ons helpen om met volharding uit te zien naar de komst van Gods koninkrijk. Onze inspanningen lijken op het werk van de zaaier, waar blijft de oogst? De Bijbel brengt zaaien en oogsten bij elkaar. In Amos 9: "Dan komen de dagen - spreekt de HEER - dat de ploeger de maaier ontmoet ... Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren." En ook in Johannes 3, waar Jezus (vier maanden voor de oogst) zegt dat de maaier zijn loon al krijgt en vruchten verzamelt voor het eeuwige leven: "zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren" ! De bedevaartgangers van Psalm 126 hebben nog veel verdriet. Maar dat verdriet is al verbonden met de vreugde van de oogst. Alsof hun leven in één werkdag past, waarbij je 's ochtends van huis gaat en aan het eind van de middag thuis komt. Zoals in vers 6:

Wie in tranen op weg gaat,

dragend de buidel met zaad,

zal thuiskomen met gejuich,

dragend de volle schoven.

Laten we zo dus met vertrouwen bidden en danken

De oorlog in Georgië roept veel verontwaardiging op. Maar wist u dat er sinds enkele maanden een christelijke partij in het parlement van Georgië zit? Met 6 van de 150 zetels werden ze meteen de derde partij van het land. Net als de ChristenUnie zijn zij aangesloten bij de ECPM (dat is de Europese christelijke politieke beweging) en zo hebben we contact met hun voorzitter, Georgi Targamadze. Graag citeer ik uit een brief die Peeter Vosu (de voorzitter van de ECPM) aan hem schreef: "Wij veroordelen de militaire agressie, die nooit een oplossing kan zijn voor een conflict als dit. We betreuren het zeer dat er zovele burgerslachtoffers vallen (..) We hopen dat snel de vrede weer zal overwinnen over de vernietiging van de oorlog. We bidden voor alle slachtoffers (..) en voor verzoening tussen de betrokken volken, zelfs als dit tussen staten niet mogelijk mocht zijn."

Dit is een conferentie van het jongerennetwerk voor christelijke politiek in Europa. Deze keer komt men bijeen in Moldavië, een klein land tussen Roemenië en de Oekraïne. Het gaat over de toekomst van de uitbreiding van de Europese Unie. Er zouden ook een aantal jongeren uit Georgië naar toe gaan, maar de oorlog kwam daar tussen. We kunnen bidden dat de Heer de hoop van de politieke christenjongeren levend houdt. Zo'n conferentie kan heel bemoedigend zijn. Bid dat ze niet verslappen, opdat ze ook zullen oogsten (Galaten 6: 9,10). U kunt bidden dat ze mee mogen werken aan rechtvaardige verhoudingen tussen staten en volken.

In deze tijd van het jaar houdt men belangrijke besprekingen. Dan worden er knopen doorgehakt en bepaalt men wat er in de troonrede gezegd gaat worden. Het is nog maar een paar weken naar de derde dinsdag van september! Elke minister heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de regering kan het beschikbare geld niet twee keer uitgeven... Vraag dus om wijsheid, dat men goed weet waar het werkelijk op aan komt. Bid voor de premier die de vergaderingen voorzit en voor alle ministers en staatssecretarissen.

De ChristenUniefractie in de Tweede Kamer heeft eind augustus haar jaarlijkse bezinningstijd, de zogenaamde heidagen. Dan richt men zich op het komende jaar. Er is ook tijd voor sociaal contact, onder andere met de medewerkers van het partijbureau. Dit versterkt de onderlinge band. We verlangen Gods zegen over het komende parlementaire jaar.

Raadsleden, statenleden, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden in de provinciale staten... iedereen loopt zich al weer warm voor het komende politieke seizoen. We kunnen danken voor een rustige zomer in ons land. En we kunnen bidden dat de dankbaarheid voor alle vrede en welzijn ook leidt tot toewijding. Dat onze bestuurders zullen gaan voor goede maatregelen, die richting geven aan het publieke leven, zodat mensen de ruimte krijgen om op te bloeien en de zwakken onder ons daarin mee kunnen komen.

Overal in het land worden er komend jaar voorbereidingen getroffen voor allerlei verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vragen nu al veel aandacht, maar daarvoor hebben we eerst de Europese verkiezingen van 2009 en dit jaar nog de waterschapsverkiezingen in november. Op deze inspiratiedag gaan we als partij in volle breedte aan de slag. Het is een ontmoetings- en toerustingsdag voor iedereen die actief is, of dat wil worden. Wilt u bidden voor de laatste voorbereidingen? Er zijn twintig deelsessies, bid voor degenen die daar leiding aan geven. Bid ook voor de mensen die het programma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar voorbereiden.

  • Voor een versterking van het gebedswerk

Er wordt op heel veel plaatsen gebeden, ook voor de politiek. Op dinsdag 9 september 2008 organiseert het Comité Kroonbede in Den Haag een landelijke, interkerkelijke gebedsdienst waarin het gebed voor de overheid centraal staat. Diverse mensen zullen bidden voor een goede start van het parlementaire jaar, plaatselijke betrokkenheid en voor het Koninklijk Huis.
En op zaterdag 6 september organiseert de ChristenUnie een halfjaarlijkse gebedsochtend op het partijbureau (zie hieronder). Wilt u bidden voor Gods leiding en voor een goede opkomst?

 

Tenslotte een uitnodiging voor zaterdagmorgen 6 september:
U bent hartelijk welkom om op 6 september van 10 tot half 1 in Amersfoort mee te bidden op de gebedsochtend van de ChristenUnie. We beginnen om kwart voor 10 met een kopje thee of koffie.
U kunt zich opgeven door te mailen naar keessinke@christenunie.nl

 

Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1365

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari