April 2008

dinsdag 15 april 2008 18:40

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'
Joh. 20 vers 21

 

Lieve mensen, broeders en zusters in het gebed tot onze Heer en God,

Over twee weken is het hemelvaartsdag en tien dagen later vieren we Pinksteren. Voor de discipelen was dat een tijd van herstel. Geen herstel van ziekte, maar een herstel van de hoop. Hun verwachtingen werden bijgesteld. Jezus was opgestaan uit de dood! Daarna zorgde Jezus voor ontmoetingen met Hem. Er zijn verschillende verschijningen, denk maar aan het Meer van Tiberias, daar herstelde Jezus zijn relatie met Petrus. Geen wonder dat de discipelen dan bij de Hemelvaart vragen of Hij binnenkort alles gaat herstellen: het Koningschap over Israël. Jezus antwoordt dat dat niet hun zaak is, maar hij belooft de Heilige Geest. De discipelen zullen kracht ontvangen om van Hem te getuigen. Zo zien we dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren echt een tijd is van verwachtingen.

Hoe blijf je hoopvol? Hoe blijf je van God het goede verwachten? Meteen al met Pasen had Jezus zijn discipelen toegesproken: "Vrede zij U!". En toen blies Hij op hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest". Zo zorgde Hij er zelf voor dat ze een nieuwe levensinstelling kregen. Ze hadden toen al Zijn Geest ontvangen. Zo bleven ze op Hem gericht, konden ze vergeven en konden ze uitzien naar wat nog komen moest met Pinksteren.

Laten we dus allereerst danken voor die nabijheid van God. Het is niet een nabijheid die wij als  christenen altijd voelen, maar Hij is er wel! Als ik u mag aanmoedigen tot gebed, dan wil ik u vooral aanmoedigen tot de dankbaarheid daarvoor. Laten we danken dat de God en Vader van onze Here Jezus Christus Hem alle macht in handen gegeven heeft!

Vandaag, dinsdag 15 april kunt u op Nederland 2 bij Netwerk kijken naar een reportage over het bezoek van Joel Voordewind aan de vervolgde Christenen in Irak (uitzending van 20.25 uur tot 20.55 uur). Laten we de mensen daar niet vergeten, maar hen opdragen voor Gods troon.

De jongerenorganisatie Perspectief houdt samen met Jubilee Campaign een handtekeningen actie voor Belarus (Wit Rusland). Perspectief  wil haar eigen leden en de rest van Nederland bewustmaken van wat er in Belarus, de laatste dictatuur in Europa, gebeurt. Meer info staat op de sites van perspectief en ECPM. U kunt bidden voor de actie, voor de burgers van Belarus en in het bijzonder voor de Christen politici, die opkomen voor burgerrechten en vrijheid.

De Christian Peoples Alliance doet  mee met de verkiezingen voor het Londens parlement (Greater London Assembly) op 1 mei a.s. We hopen dat ze hier een zetel weten te bemachtigen. De lijsttrekker heet Alan Craig. In 2000 hebben bijna 100.000 Londense burgers gestemd op de CPA. Wilt u bidden om een zegen?

Zoals een gemeente wethouders heeft en het land ministers, zo heeft de provincie gedeputeerden. Zij vormen samen met de Commissaris van de Koningin het bestuur van de provincie. De ChristenUnie heeft in zes provincies een gedeputeerde. Als u bid voor ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders, denkt u dan ook eens aan hen?
            Groningen       Rudi Slager
            Friesland         Piet Adema
            Drenthe           Henk Baas
            Gelderland      Annelies van der Kolk
            Zuid-Holland    Joop Evertse
            Zeeland           Frans Hamelink

We kunnen danken voor een geslaagde Welkom Thuis Tour, een onderdeel van het Lucas15 jaar. In twintig steden had Kees Kraayenoord optredens met zijn band, die er op gericht waren om de mensen weer terug bij de Vader te brengen. Bij de optredens waren er stands van diverse organisaties, waaronder ook een stand van de ChristenUnie.  

Als u bidt voor personen, kunt u ook eens denken aan de medewerkers van het partijbureau. In maart vroeg ik aandacht voor de kaderschool. Deze keer voor onze afdeling Communicatie en Campagne. Deze afdeling coördineert onder andere de website, het partijmagazine Handschrift en verschillende campagnes (zoals bij de Welkom Thuis Tour hierboven). U kunt bidden dat de Heer hen de rijkdom van Spreuken 25 vers 11 geeft: het juiste woord op de juiste tijd!

We ervaren als ChristenUnie enige druk van leden en niet-leden om definitieve uitspraken te doen met betrekking tot homoseksualiteit en het uitoefenen van publieke functies voor een Christelijke partij. U kunt zich wel indenken dat dit een grote verantwoordelijkheid is voor het bestuur en de commissie die zich hier mee bezig houdt. Wilt u bidden voor wijsheid?

Op 17 mei is de jaarlijkse vriendendag in Den Haag. Dan heeft ChristenUnie het gebouw van de Tweede Kamer even voor zichzelf alleen. Mensen kunnen vragen stellen aan kamerleden, een workshop meemaken en meegaan met een rondleiding door het parlement. Wilt u bidden voor een ontspannen dag?

Zaterdag 19 april is er een halfjaarlijkse gebedsochtend in Amersfoort. U kunt daar zich daar nog voor aanmelden (e-mail naar keessinke@christenunie.nl).  

 


Vriendelijke groeten,

Kees Sinke
Coördinator gebed

 


----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1407

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

Wilt u ook andere nieuwsbrieven van de ChristenUnie ontvangen? Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op “mijn nieuwsbrieven” en meld u aan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari