Maart 2008

dinsdag 11 maart 2008 10:45

 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen

Geachte bidders,

Wanneer we gehoor geven aan de bijbelse oproep om te bidden voor de stad of voor de overheid, is het goed om daarbij voor ons zelf te vragen om de Geest. We behoeven de liefde, de goedheid, het geduld en de zelfbeheersing die Hij ons geeft, anders zouden we maar verslappen.

Let u eens op Abraham, als hij pleit bij God in Genesis 18. "Zie toch, ik heb me verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben" (vers 27). As is overschot, wit poeder in het midden van een uitgedoofd vuur. Stof is droog en pulverachtig, maar als God dat ter hand neemt en er zijn levensadem in blaast, brengt Hij er zijn leven in (Genesis 2 vers 7). Zoiets zien we ook in deze ontmoeting, God maakt een opening en zo vindt Abraham nieuwe vrijmoedigheid om bij Hem te pleiten. Abraham neemt initiatieven, maar de leiding blijft bij God. Hij begint het gesprek Zelf in vers 20. En als Abraham beschroomd vraagt of het aantal vijf minder kan, is het antwoord: "Ik zal haar niet verwoesten, indien ik er vijfenveertig vind". Alsof God hem duidelijk wil maken dat hij ronduit mag zeggen wat hij bedoeld. Vanaf dat moment noemt Abraham steeds het werkelijk overblijvende aantal. Onder Gods leiding telt hij zo terug, tot de Here zegt: "Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien". De Bijbel vertelt ook dat God het gesprek Zelf afsluit: "Toen ging de HERE weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham te spreken..." (vers 33a).

Dank u wel voor uw gebeden tot nu toe. We weten dat God ze verhoort - ook al zien we niet meteen hoe - en in dat vertrouwen kunnen we u nieuwe gebedspunten sturen. Toen Abraham de volgende morgen terug keerde naar de plaats waar hij bij de HERE had gestaan, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen. Er staat niet dat hij zag hoe Lot gered werd, maar dat gebeurde wel! In Genesis 1 vers 29 staat dat God zo rekening hield met Abraham. Hij houdt rekening met de wensen van hen die op Hem vertrouwen. In Hebreeën 13 vers 19 vraagt de schrijver om gebed zodat hij eerder bij teruggebracht zou worden bij diezelfde Hebreeën. Alsof het gebed alleen de timing veranderd. Maar dat is wel een verandering! Laten we dus bidden met verwachting.

Merk op dat Abraham toen al een heel lang omgang met zijn Heer had. Is het u al eens opgevallen hoe de HERE hem zijn beloften deed? Telkens iets meer. Zo kreeg Abra(ha)m verwerkingstijd en kon de vrucht van de Geest groeien.

Gebedsonderwerpen.

  • De Commissie Representatie ChristenUnie behoeft wijsheid voor haar taak. De commissie moet advies geven over het stellen van regels in een gedragscode. Wilt u bidden voor bemoediging bij hun inspanningen?
  • Bij de overweging over Abraham hierboven, gingen mijn gedachten ook uit naar Israël in de woestijn: ze kregen hun wetten niet ineens, maar stap voor stap. Dat gaat niet zonder geduld. Wilt u dus ook bidden om geduld bij allen die wachten op de resultaten van de commissie?  
  • De ECPM (European Christian Political Movement) heeft contact met de Christian People's Unity of Armenia. Er is onrust in het land, de politieke situatie is zeer kwetsbaar en men vraagt ons te bidden voor Armenie, voor het Armeense volk en voor de enclave Nagorno Karabach.
  • De kaderschool is dankbaar voor de goede opkomst bij de laatst gehouden cursussen en het team is enthousiast bezig met de inplanning voor het volgende jaar. We hopen dat het aanbod zal aansluiten bij de behoefte en dat ze een zegen zullen zijn voor ons kader. Dan komt het er op aan dat een cursus wordt opgemerkt door degenen voor wie het behulpzaam is. Wilt u daarvoor pleiten?
  • De Eerste Kamer.nl vergadert op dinsdag, de Tweede Kamer vergadert doorgaans op dinsdag, woensdag en donderdag. De ministerraad vergadert elke vrijdagmorgen vanaf 10 uur. De vergaderingen kunnen behoorlijk uitlopen. Gedenk ook de provinciale staten, zij zijn bijvoorbeeld betrokken bij jeugdhulpverlening, openbaar vervoer, vervoer van gevaarlijke stoffen en industrieterreinen.
  • We zijn nog steeds dankbaar dat de ChristenUnie overal in het land steun ontvangt voor haar politieke programma. Zo is bijvoorbeeld de doelstelling van de ChristenUnie om in de zuidelijke provincies steviger voet aan de grond te zetten in Roosendaal goed geland. Onlangs moest ons Noord Brabantse statenlid Hermen Vreugdenhil onverwacht "opdraven". Naar aanleiding daarvan schrijft hij op de site van zijn fractie: Wat zou het mooi zijn als we als ChristenUnie-SGP Statenfractie samen met een ChristenUnie fractie Roosendaal mogen werken aan een Waarde(n)vol Roosendaal! Aan het enthousiasme van de ChristenUnie leden in Roosendaal zal het niet liggen. Laten we bidden om een zegen op het vele werk wat daar verricht wordt.
  • Kent u de site van de kiesvereniging en fractie in uw eigen gemeente? Op onze algemene website vindt uit uiterst links de menu's  "Selecteer Provincie" en "Selecteer Gemeente".
  • Uit een onlangs gehouden onderzoek van de BestuurdersVereniging van de ChristenUnie onder haar raadsleden blijkt dat de raadsleden toegewijd en gemotiveerd zijn. Desondanks geeft een aanzienlijk deel aan te willen stoppen na deze raadsperiode. Raadsleden ervaren veel werkdruk. Volgens veel raadsleden kan fractieondersteuning de werkdruk verlagen. Soms kan die ondersteuning voortkomen uit onverwachte ontmoetingen die nieuwe gezichtspunten opleveren. Wilt u vragen of de Heer zo mensen bij elkaar brengt?


Vriendelijke groeten,

Kees Sinke
Coördinator gebed

 


----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1410

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

Wilt u ook andere nieuwsbrieven van de ChristenUnie ontvangen? Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op “mijn nieuwsbrieven” en meld u aan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari