Januari 2008

28-01-2008 14:51 28-01-2008 14:51

“De Vader zelf heeft u lief”

 
Geachte bidders,

Misschien weet u het al. Dit jaar organiseert de ChristenUnie een Welkom Thuis Tour met Kees Kraayenoord. Het centrale thema is Lucas_15. Daarin staan drie gelijkenissen over de vreugde in de hemel, wanneer een zondaar tot inkeer komt. Het verloren schaapje, de verloren penning en de verloren zoon. Het eindigt met die andere zoon, die woedend wordt. Dan komt de vader naar buiten. Volgens het woord van de vader is de oudste altijd bij hem. Maar die kon het feest niet meemaken. Daarom komt de vader naar buiten, net zoals Jezus voor ons op aarde gekomen is. Maar hij verzaakt de vreugde niet, want die vader komt bij zijn boos geworden zoon en verkondigt hem blijdschap. Zo heeft deze vader het karakter van de Hemelse Vader – die goed doet in de wereld. Als christenen zijn wij geroepen om op hem te lijken en zodoende aanvaarden we verantwoordelijkheid in de wereld. U in uw omstandigheden en de politici van de ChristenUnie in hun situatie.

Mensen zijn broos. Af en toe is het erg duidelijk dat we meer op een van de zoons lijken dan op de vader. Maar als we zelf merken dat we op de oudere zoon lijken, komt de Hemelse Vader ons al tegemoet, zoals in dat woord van Jezus: de Vader zelf heeft u lief (Joh. 16 vers 26-33 ).

Bid dus voor de bedoelingen van de Vader en dank voor Zijn betrokkenheid bij ons.
 
Bidt en dankt u ook:
 • dat we onze verantwoordelijkheden serieus nemen en dat politici zich gesterkt zullen weten in de oorsprong van hun roeping – het hart van de Vader.
 • voor de Welkom_Thuis_Tour waarin wij de richting van de ChristenUnie onder de aandacht brengen: Christelijk-Sociaal
 • in het bijzonder voor hooggeplaatsten met veel verantwoordelijkheden, zoals ministers, staatssecretarissen en kamerleden. Denk ook aan uw B&W en uw provincie.
 • Nederland reikt– in internationaal verband – uit met militaire acties in Uruzgan. De uiteindelijke bedoeling is opbouw, maar de Taliban bestrijdt de internationale invloed. Daar is dat oorlog en de persoonlijke offers zijn groot
 • Misschien kent u politici bij u in de buurt . Wilt u bidden voor goed contact met de burgers, zodat hun werk aan zal sluiten bij de behoeften van deze tijd?
 • Alle werk is mensenwerk en soms moet iets twee of drie keer gedaan worden voordat het goed is. Als u daar voorbeelden van tegenkomt – bid dan voor de genade van de Heer – dat de betrokkenen dat werk tot een goed einde zullen kunnen brengen.
 • Laten we danken dat het mogelijk is om moeilijke kwesties eerst uit te praten –het bedachtzame overleg van Spreuken 3 vers 21– en kennis te verwerven over diverse achtergronden. Denk maar aan Spreuken 11 vers 14: “Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei”.
 • Dank en bid voor de Commissie_Representatie_ChristenUnie. Zij moet het partijbestuur adviseren over de gedragscode voor ChristenUniepolitici.
 • Kiesverenigingen zijn niet alleen afhankelijk van de betrokken besturen. De vereniging bloeit pas als er mensen in de politiek gaan. Maar dat vraagt wel gebed. Zo kregen we bericht van de ChristenUnie Hoeksche Waard (gemeente Binnenmaas) dat men haast geen actieve leden kan vinden die zich willen inzetten in de gemeentelijke politiek. Wilt u voor hen bidden?
 • Wilt u bidden dat onze mensen ruimte houden in hun agenda’s? De werkdruk kan bij raadslieden zo hoog zijn, dat men nu al opziet tegen een volgende termijn. Vraag dus om bijstand van de Heilige Geest, zodat Hij zijn prioriteiten in het hart legt.
 • We ontvingen het bericht dat in Kenia verscheidene Christen-politici gedood zijn. Burgers worden moedwillig gedood. Daders kunnen denken dat ze daar goed aan doen. Jezus zegt in Johannes 16 vers 2 tegen zijn discipelen dat de mensen die hen doden zullen menen dat ze God een goede dienst bewijzen. Laten wij ons dan aansluiten bij het gebed van onze Hogepriester in Johannes 17, bijvoorbeeld met de woorden van vers 15-17. Een gebed om bewaring en heiliging.
 • Tenslotte nog een meer persoonlijk verzoek. Wilt u overwegen om aan onze Heer en God te vragen of Hij uw aandacht wil richten op een speciaal politiek onderwerp, zodat u daar de komende maand telkens weer voor kan bidden? Desgewenst kunt u daartoe rondkijken op een van de meegezonden links.
Hartelijk dank voor uw biddende betrokkenheid
Met vriendelijke groet,
 
Kees Sinke
Coördinator gebed sinds januari 2008
 


----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1500

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

Wilt u ook andere nieuwsbrieven van de ChristenUnie ontvangen? Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op “mijn nieuwsbrieven” en meld u aan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari