persbericht vogelpest

maandag 03 maart 2003 18:48

ChristenUnie wil gedupeerde agrariërs financiële hulp geven
Veerman moet BBZ aanpassen

Pluimveehouders kunnen in verreweg de meeste gevallen geen aanspraak maken op financiële hulp van de overheid. Arie Slob van de ChristenUnie suggereert het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen te versoepelen als sprake is van de uitbraak van een dierziekte. Hij stelt voor de bijstand in de vorm van een uitkering te verlenen. Nu moeten boeren die ervoor in aanmerking komen het bedrag lenen. "De boeren worden ten onrechte behandeld als miljonairs, die geen hulp nodig hebben. Maar ze kunnen hun vermogen niet aanspreken. Dat zit in de grond en in de opstallen. Met een lening schieten ze niks op, omdat daarmee de gederfde inkomsten niet worden gecompenseerd. De inkomsten zijn niet zo hoog dat een renteloze lening naderhand gemakkelijk kan worden afgelost".

Tijdens de MKZ-crisis vroeg de ChristenUnie bij monde van Leen van Dijke ook al om aandacht voor de enorme financiële problemen van de slachtoffers. De regering verwees toen steeds maar weer naar het BBZ, maar vanwege hun 'vermogen' kwamen velen daar niet voor in aanmerking. Bij de behandeling van de landbouwbegroting in 2002 heeft Leen van Dijke minister Veerman opnieuw gesuggereerd om het BBZ aan te passen. De minister is daar toen niet op ingegaan. "Minister Veerman heeft affiniteit met de sector en daarom verwacht ik dat hij nu alsnog meewerkt aan een goede oplossing", aldus Arie Slob.

De landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie is geschokt door de uitbraak van de vogelpest: "Deze regio wordt nu in heel korte tijd opnieuw getroffen door de uitbraak van een dierziekte. Dat is heel ingrijpend". Hij staat achter de maatregelen die minister Veerman heeft genomen: "Als er sprake is van toenemende twijfel over het effect van de maatregel om in een kring van 1 kilometer te ruimen, vind ik wel dat de kring zo snel mogelijk wijder getrokken moet worden". Het is daarbij wel van belang dat er zo snel mogelijk zicht komt op de te verwachten vergoedingen voor pluimveehouders.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari