Inbreng 2e lezing verandering Grondwet (samenwerkingsschool)

17-03-2003 13:39 17-03-2003 13:39

CHRISTENUNIE - fractie Tweede Kamer
A. Slob - verslag

Onderwerp: Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs
Nummer: 28726
Datum: 13 maart 2003


De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van voorliggend voorstel tot grondwetswijziging. Ze herinneren eraan dat ze in eerste lezing geen instemming met het voorstel konden betuigen aangezien de nieuwe formulering van artikel 23 onvoldoende zekerheid bood dat het voor hen zo belangrijke duale stelsel ook in de toekomst overeind zou blijven.

Inmiddels heeft de minister van OCW een proeve van wet gepresenteerd. Daarin lijkt, naar het oordeel van deze leden, voor een deel aan de bezwaren tegemoet te worden gekomen. Ze zullen deze overweging meenemen in hun eindoordeel over de beoogde grondwetswijziging.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari