Inbreng wijziging WEB

maandag 17 maart 2003 13:40

CHRISTENUNIE - fractie Tweede Kamer
A. Slob - verslag

Onderwerp: Wijziging WEB
Nummer: 28745
Datum: 11 maart 2003


De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Ze hebben daarbij op dit moment de volgende vraag.

Bij het Algemeen Overleg over de evaluatie van de WEB (27451, nr 16) is door de woordvoerder van de ChristenUnie erop gewezen dat de twee ROC’s met een bijzondere identiteit sinds de invoering van de WEB hun bestaansrecht ruimschoots hebben bewezen. Hij wierp de vraag op of het daarmee niet in de rede zou liggen om de beperkingen in het aanbod van opleidingen die deze instellingen middels het overgangsrecht zijn opgelegd, op te heffen.
In het voorliggende wijzigingsvoorstel wordt artikel 12.3.7 geschrapt, waardoor de zogenaamde instellingen met een breedtegebrek nu ‘gewone’ ROC’s zijn geworden. Hiermee is weliswaar het overgangsrecht opgeheven, maar, zo blijkt uit de formulering van artikel 1.3.2b, lid 2, de daarbij behorende breedtebeperking niet.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom dit niet is gebeurd, mede met het oog op een brief van het ministerie van OCW aan de BVE Raad (d.d. 10 juli 2002) met de volgende zinsnede: ‘In ieder geval is al wel helder dat wij (..) zullen voorstellen de huidige breedtebeperking van deze twee instellingen te laten vervallen, en ze dus de ruimte te geven desgewenst tot bredere ROC’s uit te groeien.’
Voornoemde leden vragen de minister het wijzigingsvoorstel zodanig aan te passen dat alsnog de breedtebeperking voor de richtingsunieke instellingen komt te vervallen.


« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari