persbericht debat enquete bouwnijverheid

woensdag 19 maart 2003 09:41

Ambtenaren makkelijker ontslaan en ambtseed herinvoeren
Integriteitsbeleid overheid aanscherpen

De cultuur van ‘smeren en fêteren’ schaadt de betrouwbaarheid van de overheid. Daarom moet het integriteitsbeleid worden aangescherpt, onder meer door concreter te omschrijven in welke gevallen ontslag volgt. “Het ambtenarenrecht biedt die mogelijkheid wel, maar het ligt niet eenduidig vast wanneer daadwerkelijk tot overplaatsing of ontslag moet worden overgegaan. Zo kunnen corrupte ambtenaren te lang op hun stoel blijven zitten”, aldus Arie Slob, woordvoerder Bouwfraude voor de ChristenUnie.

Dat is één van de aanvullende aanbevelingen die de ChristenUnie voorstelt in het debat met de enquetecommissie Bouwnijverheid. Het rapport van de enquetecommissie Bouwnijverheid beschrijft hoe te innige contacten tussen ambtenaren en bestuurders enerzijds en ondernemers anderzijds leiden tot corrupt gedrag. De betrouwbaarheid van de overheid staat al langer onder druk, onder andere sinds de rampen in Enschede en Volendam. De behandeling van de enquete Bouwnijverheid biedt een momentum om te breken met een cultuur van gedogen en vriendjespolitiek (‘collusie’).

De ChristenUnie herhaalt in het debat haar eerdere pleidooi voor de brede herinvoering van de ambtseed. “Ambtenaren worden hierdoor stilgezet bij het belang van zuiver en betrouwbaar handelen met het oog op de publieke zaak die zij dienen” zegt Arie Slob.
In haar bijdrage stelt de ChristenUnie dat de passieve houding bij de overheid voeding gaf aan normverdringing in de bouwwereld: men wist wat wel en niet was toegestaan, maar omdat de overheid nauwelijks ingreep hielden de bouwbedrijven zich niet aan de bestaande regelgeving. Arie Slob: “De bestuurscultuur bij de overheid staat zij aan zij met die van de bouwsector in het beklaagdenbankje

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari