AO Vogelpest 090403

09-04-2003 20:39 09-04-2003 20:39

Bijdrage van de fractie van de ChristenUnie tijdens Algemeen Overleg over de vogelpest dd. 9 april 2003
Woordvoerder Arie Slob


Met het opduiken van het vogelpestvirus in het Zuiden van het land lijkt één van de meest zwarte scenario's in werking te zijn getreden. De vraag die ons allemaal bezighoudt is hoe het virus daar heeft kunnen komen. In de brieven van de minister wordt aangegeven dat dit nader onderzocht zal worden. In een interview in de Volkskrant van gisteren wijst de minister voor de beantwoording van deze vraag met name naar de pluimveesector. Die zouden het virus te weinig vastberaden hebben aangepakt, zo zegt de minister.

MdVz ik zou graag een andere onderbouwing van deze stellingname willen hebben. Als de minister zich beroept op het aantal AID-procesverbalen, dan zegt dat op zich nog niet alles. Gaat het hierbij bv. om professionele pluimveehouders of zijn er ook hobbydierhouders bij betrokken. Het praten over dé sector, is in mijn ogen veel te generaliserend. Laten we oppassen voor het uitdelen van zwartepieten. Dat is weinig vruchtbaar in de huidige situatie. We moeten er juist aan werken dat alle bij deze virus betrokken personen en instanties de schouders tegen elkaar aanzetten. We hebben met elkaar maar één vijand: de virus. En die moet bestreden worden.

Er zal naar onze mening wel stevig opgetreden moeten worden tegen mensen die willens en wetens regels (bv vervoergeboden) overtreden. Ik ben benieuwd wat de maximale strafmaat is en of die wel voldoende afschrikkend is.

In aansluiting op vragen van collega's heb ik nog een paar korte vragen:

1. Hoe staat het met de ruiming van hobbydieren?
2. Ik koppel daar direct aan vast de discussie over het wel dan niet toepassen van vaccinatie. Ik begrijp dat dit pas echt aan de orde kan zijn als er a. een geschikt vaccin is en b. de crisis achter de rug is. Ik wil hier wel uitgesproken hebben dat mijn fractie verder wil op het spoor van vaccineren. Om te beginnen bij hobbydieren. Daarmee kan veel onnodig dierenleed voorkomen worden.
3. Ik sluit me aan bij de vragen van collega Waalkens en Duyvendak over een aanscherping van de compartimentering.
4. Ik ben geschrokken van de meest recente rapportage van de cie. Wensing over dierenwelzijn. Zeker als je bedenkt dat de al alarmerende rapportage van Wensingk geschreven is op een moment dat de algehele stand still nog niet aan de orde was. Hoe denkt de minister hiermee om te gaan?
5. Met betrekking tot de financiële regeles zullen we t.z.t. de balans moeten opmaken. Ik begrijp dat het gesprek met Eurocommissaris Fischler weinig heeft opgeleverd. Ik ben benieuwd of de minister in dat gesprek ook aangesneden heeft de problematiek van het maar 1x een beroep kunnen doen op het noodfonds. Zoiets zou toch in overleg met Brussel te regelen moeten zijn.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari