Voortgezet Algemeen Overleg Vogelpest (VAO)

donderdag 15 mei 2003 14:44

Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Vogelpest
donderdag 15 mei

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Wij hebben vanmiddag voor de elfde keer een algemeen overleg gehouden over het vogelpestvirus. Het is een lang, slepend verhaal met alleen maar verliezers. Ik heb vanmiddag gezegd dat hoewel het virus nu niet meer zo krachtig in ons land rondwaart, de vlag naar onze mening nog niet uit kan, hoogstens halfstok, want er is heel veel schade veroorzaakt op diverse terreinen.
Over het ruimen van gezonde dieren heeft mijn fractie niet alleen nu tijdens de crisis in de pluimveehouderij, maar ook in het verleden bij andere dierziektes altijd aangegeven dat wij daar grote moeite mee hebben. Wij worden echter iedere keer weer in situaties gemanoeuvreerd waarin het onafwendbaar lijkt. Wij willen niet ruimen, maar wij moeten wel. Wij willen enten, maar wij kunnen niet. Wij willen voorkomen dat wij in de toekomst weer in zo'n situatie terechtkomen. Voor mij was dat reden om een aantal weken geleden een motie in te dienen. Die motie heb ik toen even aangehouden, maar ik wil haar vandaag in stemming brengen. Het betreft motie 28807, nr. 31.
Mijn fractie heeft na ampele overwegingen besloten de motie over het ruimen van hobbydieren, ook na de discussie die zo-even met de heer Duyvendak is gevoerd, mede te ondertekenen. Ook voor ons kwam de verordening uit de lucht vallen. Het is bovendien niet eens een officiële verordening. Als niet duidelijk is wat de implicaties van de verordening zijn en over welke gebieden het precies gaat, moet naar mijn mening de ruimingsactiviteit stilgelegd worden, met name in de gebieden waar dit volgens ons verantwoord lijkt te zijn, omdat het virus daar al een aantal weken niet meer voorkomt. Om die reden heb ik uiteindelijk de motie mede ondertekend. Mocht in de loop van volgende week blijken dat de verordening moet worden uitgelegd overeenkomstig de indruk die wordt gewekt, dan ontstaat er uiteraard een heel nieuwe situatie. Mocht echter over een week blijken dat het toch anders ligt en er wordt tot het tijdstip waarop er duidelijkheid is, wel geruimd, dan zijn er dieren gedood. Dat willen wij voorkomen. Dat is mijn afweging. Namens mijn fractie sta ik daarvoor.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari