Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie

donderdag 22 mei 2003 11:45

Uit Reformatorisch Dagblad, 22 mei 2003
n.a.v. debat over enquêterapport Bouwnijverheid

22-5-2003 | 10:05

Vervolging alle fraude in bouw onmogelijk
Redactie politiek

DEN HAAG - Het openbaar ministerie is niet in staat om alle oude en nieuwe gevallen van bouwfraude strafrechtelijk te vervolgen. Justitie heeft daarvoor te weinig personeel beschikbaar.

.
Dat zei minister Donner van Justitie donderdag in de Tweede Kamer tijdens de afronding van het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude. Nog voor de zomer komt de bewindsman met een notitie naar de Kamer over welke keuzes het openbaar ministerie maakt bij het al dan niet vervolgen van financieel-economische delicten.
.
Volgens Donner zijn er twee alternatieven voor de strafrechtelijke vervolging van aannemers. In de eerste plaats kan de overheid de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inschakelen. Deze instantie kan boetes opleggen als blijkt dat aannemers ten onrechte vooroverleg voerden en prijsopdrijvende afspraken maakten. Een tweede mogelijkheid is de schikking, waarbij het openbaar ministerie afziet van vervolging en de vermeende daders een (relatief geringe) boete betalen.
.
Donner gaat daarmee in tegen hetgeen minister Kamp van VROM wil. Die bepleitte enkele weken geleden, tijdens de eerste debatten over de bouwfraude, een harde aanpak. Iedereen die in de fout gaat, moet voor de rechter komen. NMa-boetes en schikkingen mogen van de bewindsman geen alternatief zijn voor strafrechtelijke vervolging. Kamp maakte zijn opmerkingen omdat er destijds berichten waren dat aannemers ook na publicatie van het enquêterapport doorgingen met het maken van illegale prijsafspraken.
.
Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken bevestigde gisteren nog eens dat de NMa inderdaad serieuze aanwijzingen heeft dat het maken van illegale prijsafspraken doorgaat. Toen Wijn deze mededeling enkele weken geleden ook al deed, ontstond er enige ophef. Voorzitter Brinkman van de belangenvereniging voor bouwbedrijven (AVBB) zei dat er sprake moest zijn van een misverstand. Dat is volgens Wijn niet het geval. Minister Kamp zei dat de AVBB „een geloofwaardigheidsprobleem” heeft.
.
ChristenUnie-kamerlid Slob diende gisteren namens alle fracties een motie in die uitspreekt dat de overheid „door een passieve houding onvoldoende heeft ondernomen” om een eind te maken aan het ondergrondse systeem van illegaal vooroverleg en illegale prijsafspraken. De directe aanleiding voor de motie was een passage in een brief van het kabinet waarin staat dat er sprake was van „onwetendheid” ten aanzien van onregelmatigheden in de bouw. Minister Kamp noemde de motie gisteren „pijnlijk” voor de regering.


© Reformatorisch Dagblad


« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari