Werkbezoek 25/8 Kamerleden Verdaas en Slob

zaterdag 23 augustus 2003 21:15

PERSBERICHT

Zwolse Tweede-Kamerleden op bezoek bij boeren

De Zwolse Tweede-Kamerleden Arie Slob (ChristenUnie) en Co Verdaas (PvdA) brengen maandag 25 augustus opnieuw een werkbezoek aan hun thuisregio. Het werkbezoek staat in het teken van agrariërs in Zwolle en omgeving.
De parlementariërs bezoeken drie boerenbedrijven. Om tien uur wordt begonnen bij een tuinbouwbedrijf aan de Kleine Veerweg 10 waar komkommers worden geteeld. Om twaalf uur volgt een rondleiding door een melkveehouderij aan de Luttekeweg 1. Hier wordt met het voltallige bestuur van de Zwolse afdeling van de GLTO (Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie) gesproken over actuele onderwerpen. Zo komen het spanningsveld tussen agrarische activiteiten en de uitbreiding van de stad en de vele plannen voor het landelijk gebied aan de orde.
Vanaf ongeveer half drie wordt het werkbezoek voortgezet op het bedrijf van Gerrit Kotterink aan de Nieuwe Hammerweg 1 in Ommen. Kotterink verzorgt agrarisch natuurbeheer, verbouwt biologische granen en fokt jongvee. Met hem en met collega-boer Henk de Lange uit Arriën praten de Kamerleden onder meer over de mogelijkheden voor agrariërs om zich bezig te houden met natuurbeheer en biologische landbouw.
Co Verdaas is binnen de PvdA-fractie onder meer verantwoordelijk voor plattelandsontwikkeling en natuur. Arie Slob behandelt namens de ChristenUnie-fractie onder meer landbouw, natuurbeheer en visserij.
Met de tweemaandelijkse werkbezoeken willen Slob en Verdaas hun band met Zwolle en de regio versterken. De ervaringen en kennis die ze tijdens de bezoeken opdoen kunnen ze gebruiken bij de behandeling van onderwerpen in de Tweede Kamer. Bovendien kunnen Slob en Verdaas als intermediair optreden door mensen uit de regio in contact te brengen met de verantwoordelijke instellingen of personen in het Haagse. Eerder bezochten Slob en Verdaas de Zwolse wijk Kamperpoort en liepen ze een uitgaansnacht mee met de Zwolse politie.
De stad Zwolle is de Kamerleden Verdaas en Slob niet onbekend. PvdA´er Co Verdaas is jarenlang als ambtenaar bij de gemeente Zwolle werkzaam geweest. Hij is sinds januari van dit jaar lid van de Tweede Kamer. ChristenUnie-kamerlid Arie Slob was in de periode 1993-2001 lid van de Zwolse gemeenteraad. Hij was van februari 2001 tot en met mei 2002 kamerlid en is na een korte tussenperiode in november 2002 weer opnieuw lid van de Tweede Kamer geworden. Meer informatie over Slob en Verdaas is te vinden op hun websites: www.arieslob.nl en www.coverdaas.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari