Bezoek aan Wilnis dd. 280803

donderdag 28 augustus 2003 21:40

Donderdagmiddag heb ik een bezoek gebracht aan het door een dijkdoorbraak getroffen Wilnis (gemeente Ronde Venen). Het leek me goed om enige dagen na de doorbraak op de plaats zelf polshoogte te nemen. Ik heb me aangesloten bij een rondleiding die gegeven werd aan Statenleden uit de provincie Utrecht. Initiatiefnemers voor die rondleiding waren de statenfracties van SP en ChristenUnie. ChristenUnie-Statenlid Kranenburg was ook aanwezig.

Het bezoek aan Wilnis heb ik als zeer verhelderend ervaren. Het is goed om de gevolgen van de doorbraak met eigen ogen te zien en te spreken met gedupeerden, gemeentebestuurders en hulpverleners. De rondleiding werd verzorgd door de loco-burgemeester. Ook was er iemand van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) aanwezig. Het was schokkend om te zien hoe groot de gevolgen van de doorbraak waren. Van te voren had ik me ingesteld op de resten van ondergelopen straten en huizen. Dat is maar een deel van de werkelijkheid. Wat we zagen was ook de andere kant van de vaart waar geen wateroverlast was, maar waar de gevolgen misschien nog wel een stuk groter warenb vanwege de enorme verzakkingen die plaatsgevonden hebben. Het leek wel of er een aardscheuring had plaatsgevonden. Zo zag ik een huis waar de complete voortuin weggezakt was. Als je uit de voordeur zou stappen, zou je zo 2 meter naar beneden vallen. Ca. 8 huizen waren ook ontruimd. Groot zijn ook de consequenties voor de woonarken. Daar liggen er een aantal van in Wilnis. Men probeerde nu de weggezakte arken weer langzaam wat hoger te krijgen.

Ik heb bewondering voor het gemeentebestuur van de Ronde Venen. Voor zover ik het kan overzien wordt er zeer burgergericht gewerkt. Dat gevoel werd bevestigd door een aantal gedupeerden. "Er gaat wel wat fout, maar overwegend doen ze het goed", zei een man. We hebben ook nog met de burgemeester gesproken. Iedereen is al een aantal dagen vrijwel continue in touw. Grote vraag is hoe het verder zal gaan lopen met de schadevergoedingen. Inmiddels zijn er ca. 400 claims ingediend. Als het onderzoek naar de oorzaken is afgerond en de schade in kaart is gebracht, zal daar pas duidelijkheid over gegeven kunnen worden. Dat kan nog wel even duren. En dat is vervelend voor al diegene die door de ramp getroffen zijn. Ik sluit niet uit dat vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de schade er voorschotten uitgedeeld zullen moeten worden. Tijdens de gesprekken met gedupeerden bleek hoe de ramp de onderlinge samenhorigheid had versterkt. Een geluk bij een ongeluk, zei een bewoner tegen ons.

Een journalist van het Nederlands Dagblad heeft een deel van het bezoek meegelopen en later telefonisch me nog geinterviewd. Hij mocht (terecht) niet mee naar de gesprekken met bewoners. Voor de pers worden op andere tijden rondleidingen georganiseerd. Hier onder staat zijn verslag zoals dat in de krant van 290803 is opgenomen.

Kamerleden bezoeken Wilnis en haar bewoners

van onze redactie regio

WILNIS - ,,De bewoners zijn diep onder de indruk van de enorme kracht waarmee het water in korte tijd zo veel kon verwoesten. En die indruk zijn ze ook niet zomaar weer kwijt. Er is in een razendsnel tempo heel wat gebeurt die nacht.''Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie staat aan de rand van de ringvaart en krijgt uitleg van loco-burgemeester J. van Breukelen van de gemeente De Ronde Venen. Slob toont zich, net als de bewoners, onder de indruk van de kracht van de verwoesting. ,,Ik had me er wel een beeld van gevormd, van foto's en uit de kranten. Beelden van mensen die aan het baggeren waren, of hun huis aan het schoonvegen. Maar als je hier dan rondloopt, zie je pas echt hoe verwoestend de dijkdoorbraak heeft gewerkt. Er zitten scheuren in de grond, de grond is soms ook weggezakt. Het lijkt op sommige plekken wel een aardverschuiving. Als je huis ondergelopen is, is dat heel vervelend. En je hebt ook een behoorlijke schade als je nieuwe vloerbedekking moet leggen en de muren weer moet behangen. Maar van sommige van de huizen die we gezien hebben, kun je je afvragen of ze ooit nog weer bewoonbaar zullen zijn. Ik zag een terras dat helemaal losgeraakt was van het huis en weggezakt, twee meter lager.''


Burgergericht

De parlementariër voor de ChristenUnie zegt bewust nu voor een bezoek gekozen te hebben. ,,En niet de eerste dag, als het water nog in de straten staat. Maar ook niet te laat, ik wil toch de eerste beleving van de bewoners horen. Het belang daarvan is me na de Enschederamp wel duidelijk geworden: je kunt alles wel op papier lezen, maar als je met de mensen praat - hulpverleners en bewoners - krijg je toch altijd weer net een andere dimensie te horen.''

Dat de mensen geholpen moeten worden, staat voor Slob vast. Maar voor een antwoord op de vraag wie dat moet gaan betalen, is het nog te vroeg. ,,De echte afwikkeling van de schade kan pas plaatsvinden nadat goed onderzocht is wat de oorzaak van de ramp is. Dan kan ook pas duidelijk worden over wie de schadeposten verdeeld moeten worden.'' De ChristenUnie juicht in dit verband een gedegen, onafhankelijk onderzoek toe. ,,En als dat onderzoek is uitgevoerd, moeten we ook nog maar eens heel zorgvuldig naar andere gebieden in Nederland kijken die mogelijk risico lopen.''

Wat voor Slob vaststaat, is dat er in Wilnis door de gemeente de afgelopen dagen ,,knetterhard'' gewerkt is. ,,Ik heb daar een goed gevoel over. Men werkt absoluut burgergericht. De schade van de bewoners wordt efficiënt geïnventariseerd en ook goed doorgeleid naar de betrokken instanties.''


Generale repetitie

Loco-burgemeester Van Breukelen heeft wel een vermoeden hoe dat kan. ,,Dit jaar hebben we droogte gekend, maar vorig jaar hadden we hier wateroverlast. Toen hebben we als gemeente, net als nu, ook het rampenplan in werking moeten stellen. Ik denk nu dat dat toch als een generale repetitie heeft gewerkt.''

Overigens, zegt Slob, gloort er in de modderige ellende na de dijkdoorbraak ook nog wel een lichtpuntje. ,,Ik hoor óók, dat de ramp heel erg verbroedert.''

Ook andere leden van de Tweede Kamer en enkele provinciale bestuurders bezochten gisteren het door overstroming getroffen gebied in Wilnis.« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari