Aanbieding petitie Zorg in Zwolle

donderdag 04 september 2003 17:07

Donderdagmorgen 4 september heb ik met mijn collega’s Verdaas en van Hijum een petitie in ontvangst genomen van mensen uit de zorg. Dit gebeurde tijdens een manifestatie in Zwolle. Onderstaande berichten hierover zijn afkomstig van het ANP (4/9) en de Zwolse Courant (5/9).


AANBIEDING PETITIE ZORG IN ZWOLLE

ZWOLLE (ANP) - Een kwartier zorg per klant per dag extra en afschaffing van de doelmatigheidskorting. Werkers in de ouderenzorg hebben dat donderdag bepleit bij een landelijke manifestatie in Zwolle.

Verpleeg- en verzorghuizen hebben 4000 handtekeningen van medewerkers en bewoners verzameld en deze vergezeld van een petitie aangeboden aan drie Zwolse Tweede-Kamerleden, Van Hijum (CDA), Verdaas (PvdA) en Slob (ChristenUnie).

Ongeveer vierhonderd cliënten en werknemers uit de zorgsector kwamen naar het manifestatieterrein in de wijk Holtenbroek. De demonstratie was georganiseerd door Zorgcombinatie Zwolle, een fusiestichting met een verpleeg- en reactiveringscentrum, een woonzorgcentrum en een verpleeghuisdependance.

De door het kabinet met terugwerkende kracht ingestelde doelmatigheidskorting van 0,8 procent houdt in dat zorginstellingen meer moeten besparen. De verpleeg- en verzorghuizen willen juist meer geld, zodat een kwartier meer zorg per cliënt per dag geleverd kan worden.

In verzorghuizen krijgen bewoners momenteel twee uur zorg per dag, in verpleeginstellingen vier uur. ,,Met het huidige budget kunnen we bewoners eigenlijk maar een keer in de week wassen, terwijl de norm ligt op eenmaal per dag'', aldus J. Eefsting, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgcombinatie Zwolle. ,,Het kabinet moet de zorg in deze moeilijke tijd ontzien.''

Uit de Zwolse Courant:
Ouderenzorg schreeuwt massaal om meer tijd
door Mariëtte Middelbeek

5 SEPTEMBER 2003 - ZWOLLE - ‘De grens is echt bereikt!‘, klinkt het hard over het evenemententerrein Holtenbroek in Zwolle. ‘Het huidige beleid is onaanvaardbaar!‘ Deze woorden vinden veel bijval bij de grote groep ouderen, verzorgenden en andere betrokkenen die gisteren massaal demonstreerden tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen in de ouderenzorg.

De zorgsector vraagt om afschaffing van geplande bezuinigingen en om een kwartier extra tijd per cliënt per dag. ‘De zorg verschraalt‘, zegt Jan Eefsting, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgcombinatie Zwolle. ‘Het beschikbare budget blijft achter bij de kosten.‘

De ouderenzorg vraagt om een kwartier extra tijd per cliënt per dag. Nu is in de verpleeghuizen vier uur per persoon per dag beschikbaar, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Veel ouderen kunnen hooguit een keer per week douchen. Vooral met de hitte van de afgelopen tijd was dat veel te weinig, vindt het verzorgend personeel.

In de verpleeghuizen is 500.000 euro meer nodig, terwijl nu 200.000 euro bezuinigd wordt. ‘Dat betekent dat wij een gat hebben van 700.000 euro‘, berekent Wilfred Juurlink, manager Zorg/manager Behandeling en Begeleiding van de Zorgcombinatie Zwolle. Omgerekend betekent de bezuiniging, die 0,8% bedraagt, bij de Zorgcombinatie Zwolle een verlies van zeven fulltime banen. Ook vorig jaar gingen al zeven arbeidsplekken verloren. In plaats van het gevraagde kwartier extra, zou dat neerkomen op zes minuten per dag minder per cliënt.

‘De afschaffing van zeven arbeidsplekken betekent echter niet dat de mensen bij het bed wegmoeten‘, zegt L. Pasman van CNV Publieke Zaak. ‘Er moet gewoon efficiënter gewerkt worden. De bezuinigingen moeten niet plaatsvinden over de ruggen van de werknemers, maar door het afschaffen van dure dineetjes etcetera.‘

‘Het kabinet wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten‘, vindt directeur F.J. Rotmensen van Patiënten Consumenten Platform Zwolle. ‘De huidige minister van Volksgezondheid leeft in de waan dat er nog wel wat bezuinigd kan worden op de zorg. Maar dat kan eenvoudigweg niet!‘

Deze ferme woorden werden ondersteund door luid gejuich van de demonstranten. Met leuzen als ‘Meer handen aan het bed, minder aandacht is geen goede zet‘ en het strijdlied ‘Het is de zorg, mijn zorg, onze zorg, gezondheidszorg‘, ondersteunden zij de roep om afschaffing van de bezuiniging en meer tijd per cliënt.

‘Misschien zullen ze in Den Haag nu eindelijk inzien dat het echt nodig is‘, hoopt verzorgende Bianca Bosman. ‘Er moet iets gebeuren, omdat de werkdruk nu al veel te hoog is. Wij zijn opgeleid om zorg en kwaliteit te leveren, maar we kunnen op deze manier alleen maar zorg geven.‘

Om de actie zoveel mogelijk kracht bij te zetten, zijn naar verpleeg- en verzorgingshuizen in heel Nederland blanco petities gestuurd, waarvan ook vele getekend zijn teruggekomen. Het was de bedoeling dat staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de petities in ontvangst zou nemen, maar zij zegde ruim een week geleden af. Daarom waren de drie Zwolse kamerleden Slob (ChristenUnie), Verdaas (PvdA) en Van Hijum (CDA) aanwezig om de petitie mee te nemen naar Den Haag.

‘Wij zijn onder de indruk van wat vandaag naar voren is gebracht‘, aldus kamerlid Slob. Hij beloofde de petitie, die in de vorm van het zorgdossier ‘Verschraling‘ werd overhandigd, over te dragen aan de voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en om deze breed te verspreiden onder de diverse kamerfracties. ‘Uw zorg is ook onze zorg‘, aldus het kamerlid.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari