Schriftelijke vragen Slob-Rouvoet

vrijdag 07 november 2003 14:40

Naar aanleiding van een bericht in de Zwolse Courant van 6 november jl. en enkele telefoontjes die ik over deze kwestie heb gekregen, heb ik het initiatief genomen om samen met mijn collega André Rouvoet schriftelijke vragen te stellen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bericht Zwolse Courant, 6 november 2003

Psychiatrische inrichting Zwolse Poort en de Riagg Zwolle werken zo slecht samen dat de Inspectie voor de Volksgezondheid de minister heeft geadviseerd dwingende maatregelen te nemen. Volgens de inspectie is er sprake van een diepgeworteld wantrouwen tussen de bestuurders van beide instellingen, die nota bene op hetzelfde adres in Zwolle zijn gehuisvest. Mede daardoor slagen ze er al jaren niet in om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld diagnostiek, doorverwijzing, behandelplannen en de beschikbaarheid van gegevens uit dossiers van patiënten. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg van patiënten niet gegarandeerd worden, wat tot problemen voor de patiënten kan leiden.Schriftelijke vragen van de leden Slob en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 november 2003

1. Bent u op de hoogte van de opgelopen spanningen tussen Psychiatrische inrichting Zwolse Poort en de Riagg Zwolle?
2. Klopt het dat deze beide instellingen, ondanks de opdracht die ze daarvoor van de Inspectie voor de Volksgezondheid hebben gekregen, niet tot een samenwerkingsplan zijn gekomen?
3. Welke mogelijkheden heeft u om in deze zaak op te treden?
4. Bent u eventueel bereid om, in het belang van een goede geestelijke gezondheidszorg in Zwolle, in deze al lang slepende controverse in te grijpen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari