Spoortunnel Nijverdal

donderdag 06 november 2003 22:52

Vorige week bleek dat een reeds toegezegde steun aan Nijverdal voor de ontwikkeling van een spoortunnel (50 miljoen euro) niet door te gaan. Tot grote verbazing van de fractie van de ChristenUnie. Ik heb daarover tijdens de begrotingsbehandeling V&W aandacht gevraagd. In december zal het terugkomen bij de vaststelling van het MIT (meerjaren investering infrastructuur). Hieronder staan twee krantenberichten over deze zaak.


Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 28-10-2003

ChristenUnie boos over combitunnel

NIJVERDAL - De ChristenUnie vindt dat minister K. Peijs van Verkeer en Waterstaat een kamerbrede motie over extra geld voor de combitunnel in Nijverdal niet zomaar naast zich neer mag leggen.

Kamerlid A. Slob: ‘Ik vind het verbazingwekkend dat de minister de wens van de Kamer om in Nijverdal een combitunnel te realiseren zo gemakkelijk negeert. Dat is ongebruikelijk. De minister had de Kamer hierover op z'n minst een brief moeten sturen, waarin zij haar opstelling toelicht.’

De reactie van Slob volgt op de antwoorden van de minister naar aanleiding van Kamervragen over de begroting van het ministerie. In december 2002 schaarden alle fracties in de Tweede Kamer zich achter een motie (van de Markelose VVD’er G.J. Oplaat) voor een combitunnel. Slob: ‘De geloofwaardigheid van de overheid is in het geding. Er zijn verwachtingen gewekt bij de mensen in Nijverdal. Daar kan en mag de minister niet aan voorbijgaan.’ Het Kamerlid wil de minister daarover aanspreken.Uit Tubantia, 6 november 2003


Hofstra: ‘De gemeente komt met verkeerde boodschappen thuis’

De kleine christelijke partijen maken zich vooralsnog als enige in de Tweede Kamer sterk voor extra miljoenen voor de Nijverdalse combitunnel. De PvdA roept op tot nader overleg en VVD-woordvoerder P.H. Hofstra speelt de zwartepiet toe aan de gemeente Hellendoorn.


Woordvoerder A. Slob van de ChristenUnie verklaarde deze week in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat ongelukkig te zijn met de plannen van de regering om aanleg van tunnels te schrappen of uit te stellen. Slob richtte zijn pijlen in het debat op VVD’er Hofstra, die hij wees op door de VVD-fractie ingediend motie over de benodigde extra 50 miljoen euro. Slob: ‘Nu blijkt dat deze motie niet wordt uitgevoerd. Wat vindt Hofstra daarvan?’

Hofstra speelde de bal echter richting de gemeente Hellendoorn. ‘Ik geloof dat het een slagje anders ligt dan Slob nu suggereert. Ik dacht dat de Kamer er vorig jaar voor zorgde dat er geld voor dat project kwam om het probleem van de barrièrewerking te verminderen. Blijkbaar zijn er echter keuzes gemaakt om met dit extra geld weer andere dingen te doen. Nu, als je een boodschappenlijstje mee krijgt en met de verkeerde boodschappen thuiskomt, is dat een beetje slordig.’ De VVD’er verklaarde overigens op de kwestie terug te komen bij de behandeling op 8 december van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Zowel Slob als C.G. van der Staaij (SGP) verklaarden niet blij te zijn met het schrappen van de extra miljoenen voor de combitunnel. Slob: ‘Kan dit allemaal zo maar? Zijn bestuurlijke afspraken, waarvan nog maar enkele jaren gleden werd beweerd dat ze in beton waren gegoten, straffeloos terzijde te schuiven? Je zou haast denken dat dit kabinet enigszins last heeft van tunnelvrees.’

PvdA’er J.C. Verdaas meldde dat ook dit jaar weer ‘een bonte stoet van wethouders, gedeputeerden en ander volk’ aan hem voorbij was getrokken. Verdaas: ‘Ik vraag de minister in overleg te treden met de bij deze projecten betrokken overheden om tot resultaatafspraken komen en om de onzekerheid tot een minimum te beperken. De financiering van al deze projecten is nagenoeg rond en er zijn bestuurlijke afspraken over gemaakt. Er bestaat echter in alle gevallen nog onzekerheid over het laatste traject waar het gaat om geld. Dat is ook anders te organiseren door bijvoorbeeld aan te geven dat wordt gekozen voor het project in de huidige variant en vervolgens afspraken te maken over temporisering op bepaalde punten. Dat neemt onzekerheid en onduidelijkheid weg.’

Volgens S. van Haersma Buma (CDA) staan beleggers, banken, verzekeraars en pensioenfondsen te trappelen om in Nederland infrastructuur aan te leggen. ‘Is de minister ook bereid te praten over publiekprivate samenwerking?’, vroeg dit kamerlid zich af.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari