Vragen in kamer over Riagg en Zwolse Poort

donderdag 13 november 2003 13:44

ZWOLLE - De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft aan de minister van Volksgezondheid vragen gesteld over de hoog opgelopen spanningen tussen psychiatrische inrichting Zwolse Poort en Riagg in Zwolle.

Door een machtsstrijd op directieniveau wordt al jarenlang de samenwerking tussen de twee instellingen gedwarsboomd en gefrustreerd. Dat was vorige week voor de inspectie voor de gezondheidszorg reden de minister te adviseren dwingende maatregelen te nemen tegen beide instellingen.

ChristenUnie-Kamerleden André Rouvoet en (Zwollenaar) Arie Slob vragen de minister of de patiënten niet de dupe worden van de opgelopen spanningen. De Kamerleden vragen zich af welke mogelijkheden de minister heeft om in deze zaak op te treden. Bovendien nemen de twee een voorschot op de afhandeling van het advies van de inspectie door te vragen of de minister eventueel bereid is om ‘in het belang van een goede geestelijke gezondheidszorg in Zwolle in te grijpen‘.

Bron: Zwolse courant

Roep om nieuwe gezichten

13 NOVEMBER 2003 - ZWOLLE - Nieuwe gezichten die zonder belasting van een oud conflict kunnen samenwerken. Volgens directeur Jaap Dijkstra van het Zorgkantoor is dat de oplossing in het conflict tussen Riagg en Zwolse Poort.

‘Het probleem tussen Riagg en Zwolse Poort bestaat al lang en vanuit het Zorgkantoor hebben we diverse keren geprobeerd te bemiddelen. Het is toch te gek voor woorden dat er in deze regio een dergelijk gedoe is dat risico‘s voor de patiëntenzorg met zich meebrengt. We zijn er lang mee bezig geweest, maar dat heeft niet geleid tot een overeenkomst tussen de partijen‘, zegt Dijkstra. De oud-gedeputeerde is directeur van het Zorgkantoor Drenthe, Flevoland en West-Overijssel en die instantie is belast met de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waaronder ook de geestelijke gezondheidszorg valt. Een schuldige in het conflict wil Dijkstra niet meteen aanwijzen. ‘Voor ruzie heb je twee partijen nodig. Wat wij de Riagg ernstig aanrekenen is dat die instelling de gezamenlijke voordeur, die op zich goed functioneerde, heeft beëindigd. Wij hebben de Riagg verzocht die gezamenlijke voordeur te herstellen, maar dat verzoek is niet gehonoreerd en dat hebben wij als uiterst negatief ervaren.‘

Dijkstra is dan ook blij met het advies van de inspectie voor de gezondheidszorg aan de minister, waarin onder meer gesteld wordt die voordeur, zeg maar een gezamenlijke balie van Riagg en Zwolse Poort waar alle patiënten zich kunnen melden en vervolgens adequaat worden behandeld, te herstellen.

De verwachting is dat de minister het advies overneemt, waardoor Riagg en Zwolse Poort opnieuw tot elkaar veroordeeld zijn. Dijkstra: ‘Ik ga ervan uit dat dit dan ook opgevolgd wordt door de partijen. We zullen ook grote druk uitoefenen. Het is ook geen kwestie van kunnen samenwerken, maar van móeten samenwerken. Het is toch bijzonder dat in deze regio samenwerking niet van de grond komt, terwijl dat vrijwel overal elders wel lukt. Op de werkvloer weet men elkaar overigens wel uitstekend te vinden‘, zo benadrukt Dijkstra dat het conflict zich op managementsniveau afspeelt.

Als de oud-gedeputeerde pleit voor nieuwe gezichten, betekent dat dat oude gezichten weg moeten. Het enige ‘oude gezicht‘ in deze kwestie is nog Riagg-directeur Wim van Dijk. Volgens Dijkstra wordt het tijd dat de raad van toezicht van de Riagg zijn verantwoordelijkheid neemt in deze zaak. ‘Dit moet toch voor de raad van toezicht het signaal zijn om er iets aan te doen. Ik hoop ook dat Riagg en Zwolse Poort nu echt alle geschiedenis achter zich gaan laten en kijken hoe ze samen beter kunnen functioneren. Er zijn door het ontbreken van de gezamenlijke voordeur nu allerlei extra uitgaven. En dat terwijl we in de geestelijke gezondheidszorg geld tekort komen. Dat is toch te gek.‘

door Roy Touker

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari