Veerman vaag over inzet visserijraad

14-11-2003 13:06 14-11-2003 13:06

DEN HAAG - Minister Veerman zal zich in de Visserijraad van december inspannen voor 'een goed resultaat, binnen de randvoorwaarden'. Meer toezeggingen wilde de bewindsman niet doen in het overleg afgelopen maandag van de vaste kamercommissie van INV. De visserijwoordvoerders van de politieke partijen spraken hier hun grote zorg uit over de toekomst van de zeevisserij en de problemen in vrijwel alle visserijsectoren. "Onze nationale trots verkeert in nood en de hele kolom eromheen zit in de problemen verwoordde Siem Buijs (CDA) de gevoelens. "Is de regering zich wel bewust van de toestand in de visserij? Of is deze sector al afgeschreven', wilde Buijs weten. Arie Slob (ChristenUnie) uitte zijn zorgen als volgt: "Er is een Deltaplan nodig voor de visserij, met toekomstperspectief." Bas van der Vlies (SGP) wees er op dat de sector de afgelopenjaren al veel gedaan heeft "maar.men wil dat blijkbaar niet zien." De meeste kamerleden vrezen voor de gevolgen als de biologische adviezen voor met name kabeljauw en schol omgezet worden in beleid, terwijl het biologisch onderzoek met zoveel onzekerheden is omgeven. Jan Geluk (VVD) sprak zelfs van 'Inteelt-adviezen uit donkere kamers'. "Moeten de biologen niet eens gecertificeerd worden' Je kunt toch niet alles op het bordje van het voorzorgsbeginsel leggen." Alleen Harm Evert Waalkens (PvdA) nam de wetenschappers in bescherming, al ziet hij wel wat in een proef met het aanlanden van discards, wat een beter zicht zou geven op de bestanden, en pleitte hij voor het aanpakken van 'sportvissers'.
Als enige vond hij dat de minister een fors pleidooi moet houden voor forse vangstbeperkingen.
Veerman deelde naar eigen zeggen de zorgen van de kamerleden, maar kon die niet we emen en bleef verder ook tamelijk stoïcijns onder de noodkreten van de sector die via de kamerleden tot hem kwamen. Zelf wetenschapper zijnde leek Veerman zich geraakt te voelen door de algemene kritiek op de visserijbiologen: "We moeten niet overdrijven met de kritiek op de biologen.
Er wordt serieus onderzoek gedaan, en de transparantje is verbeterd. Onderzoek blijft wel altijd een taxatie van de stand van het moment."
Agenda omgegooid
De kamerleden bleven de minister prikkelen, maar wat zijn inzet zal zijn tijdens de zo belangrijke Visserijraad van december bleef vaag. De minister wilde en kon in dit vroege stadium geen verdere toezeggingen doen, mogelijk ook uit strategische overwegingen. De commentaren en adviezen van de sector moeten nog verwerkt worden, het Sociaal Technisch en Economisch Comité is nog bezig met het advies aan de Europese Commissie, het overleg met Noorwegen is van 17 tot en met 21 november en de EC zelf moet uiteraard ook haar voorstellen nog formuleren.
Buijs vond zijn eigen minister toch wat 'te lijdzaam'. Hij wilde meer een 'Wij gaan naar Brusselgevoel'. Slob vond dat de minister 'z'n jasje uit moest doen' en dat er geen twijfel mag zijn over de inzet van de minister in Brussel." Van der Vlies ging nog een stapje verder: "Waag het niet om met een slecht resultaat terug te komen!" De SGP'er had daar niet te veel pretentie mee, maar wilde toch het gevoel meegeven van wat er speelt. "En dat is heel veel."
Omdat de minister had aangegeven geen tijd meer te hebben voor persoonlijk overleg met de sector, werd onder aanvoering van Buijs de agenda van de minister omgegooid. Door het schrappen van een vooroverleg over de gecombineerde Visserijen Landbouwraad van november heeft de minister nu wel even tijd voor overleg met de sector.

Bron: Visserij Nieuws

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari