Europa heeft geld voor IJssel-tunnel

12-12-2003 18:49 12-12-2003 18:49

ZWOLLE - De veelbesproken Hanzelijn-tunnel onder de IJssel hoeft Nederland geen geld te kosten. Een Europese subsidie kan de volledige kosten dekken, zegt het Zwolse Tweede-Kamerlid Arie Slob.

Slob, fractielid van de ChristenUnie, heeft een motie ingediend waarin de minister wordt gevraagd de tunnel voor te dragen voor een bijdrage uit de pot ‘Transeuropese netwerken.‘ In de berekeningen van Slob kan die subsidie de volledige kosten vergoeden van een tunnel, in plaats van een brug over de IJssel bij Zwolle en Hattem. ‘De maximale subsidie gaat uit van tien procent van de totale kosten van een project. Daarvan zou de tachtig tot negentig miljoen euro die de tunnel naar schatting kost, betaald kunnen worden‘, legt Slob uit.

Het totale Hanzelijn-project is begroot op bijna 900 miljoen euro. Minister Peijs wil pogen om de Hanzelijn in aanmerking te laten komen voor Europees geld. Mocht die bijdrage komen, dan wil de minister dat in mindering brengen op die bijna negenhonderd miljoen euro voor het project. En dus niet ter financiering van de tunnel.

De motie van Slob komt volgende week in stemming. SGP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid stemmen op voorhand in met de motie. Slob hoopt dat ook het CDA ermee instemt: ‘Het zou me verbazen als ze niet meedoen. Ze hebben een tunnel altijd meer zien zitten dan een brug. En dit is een voorstel dat geen aanvullende dekking van de overheid vraagt‘.

Met het CDA én de eerder genoemde ondertekenaars van de ChristenUnie-motie is er een meerderheid. De gemeente Hattem, groot voorstander van het tunnel-alternatief, is verheugd over de motie. En ook voor Zwolle is het goed nieuws: als de motie volgende week wordt aangenomen leidt dat niet tot vertraging in de aanleg van de Hanzelijn. Kamerlid Slob tenslotte: ‘Maar we moeten natuurlijk wel een slag om de arm houden. Het idee werkt pas als de Europese subsidie ook volledig wordt uitgekeerd en alle kosten dekt.‘

Uit Zwolse Courant, van een onzer verslaggevers

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari