Herindeling Achterhoek (media)

vrijdag 30 januari 2004 15:39

Enkele berichten uit de media n.a.v. het debat over de herindeling Achterhoek

 

CDA-fractie in Tweede Kamer speelt sleutelrol in herindelingskwestie
Toekomst Bathmen blijft ongewis

29 JANUARI 2004 - DEN HAAG - De toekomst van de gemeente Bathmen is, na het herindelingsdebat, nog steeds ongewis. De fracties van PvdA en ChristenUnie in de Tweede Kamer (samen 45 zetels) hebben vandaag een amendement ingediend dat er op gericht is om Bathmen aan Deventer toe te voegen. De VVD is verdeeld, maar de meerderheid is voor een Groene Graafschapgemeente van Bathmen, Gorssel en Lochem. Alle ogen zijn nu gericht op het CDA, maar die partij heeft zich nog niet uitgelaten over dit onderdeel van het Gelderse herindelingsplan.

De christen-democraten willen vanmiddag eerst een aantal antwoorden van minister Remkes voordat ze zich definitief uitlaten over de positie van Bathmen.

De kans is zeer groot dat het voorstel een gemeente Bronckhorst te vormen het ongeschonden haalt. Er is voldoende steun voor om de huidige gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Hummelo onder die naam samen te voegen. Opvallend was een amendement van PvdA, CDA en VVD, dat behelst Doesburg bij Zevenaar en Angerlo en Wehl bij Doetinchem te voegen. De laatste stad zou er ook een deel van Zelhem bij moeten krijgen.

Gedurende het debat werd opnieuw duidelijk dat de Kamer over de herindeling verdeeld is. Een van de voornaamste twistpunten tussen de fracties is de vraag of er wel voldoende draagvlak voor de vaak ingrijpende grenswijzigingen is onder de burgers en gemeenten.

Door het bijzonder slechte weer vanmorgen kwamen diverse delegaties uit de betrokken gemeenten te laat of in het geheel niet in Den Haag aan. Het Kamerdebat begon om 10.15 uur. De delegatie uit Hengelo (G) is daar niet bij. De afvaardiging besloot tegen twaalf uur ter hoogte van Veenendaal vanwege de verkeersproblemen rechtsomkeer te maken. De delegatie uit Warnsveld kwam pas rond het middaguur bij de Tweede Kamer aan. De groep uit Gorssel kon het debat tegen 11uur ter plekke gaan volgen.

ChristenUnie wil Bathmen bij Deventer

van een onzer verslaggevers

27 JANUARI 2004 - BATHMEN - Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie dient donderdag tijdens het herindelingsdebat sowieso een amendement in dat erop gericht is Bathmen bij Deventer te voegen.

‘De oriëntatie (onder andere wat betreft wonen, werken, onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg) van de inwoners van Bathmen op Deventer is daarvoor de belangrijkste reden‘, schrijft Slob. ‘Bovendien is het voor een eenduidige aansturing van de hulpverleningsorganisaties wenselijk dat Bathmen en Deventer tot dezelfde veiligheidsregio behoren.‘ De CU heeft drie zetels in de Kamer.

PEILING

Dat het onderwerp ‘herindeling‘ zo kort voor de behandeling in de Tweede Kamer enorm leeft bij inwoners van Bathmen, Gorssel en Deventer, bleek de afgelopen week uit de internetpeiling van deze krant. Meer dan 400 mensen gaven aan met welke gemeente ze Bathmen het liefst samengevoegd zouden zien.
Warnsveld bereidt zich voor op spannend debat

door Sander Grootendorst

29 JANUARI 2004 - WARNSVELD - Het wordt een lange dag voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeentelijke herindeling van Oost-Gelderland en die het debat in de Tweede Kamer vandaag wil bijwonen. Uit Warnsveld vertrekken twee bussen, waarin zo‘n honderd tegenstanders van de fusie met Zutphen plaatsnemen. De broodjes voor onderweg zijn gisteren gesmeerd. Plaats van handeling: het gemeentehuis.

De boodschap dat de meeste bewoners van Warnsveld een samenvoeging met buurgemeente Zutphen absoluut niet zien zitten, moet in Den Haag ondertussen wel luid en duidelijk zijn doorgekomen, zegt voorzitter Janneke Weits van de stichting Behoud Warnsveld Zelfstandig, terwijl ze de eerste broodjes uit de plastic zakken haalt.

Jarenlang is er gelobbyd, eerst richting provincie, daarna richting Den Haag. De gemeente Warnsveld deed maandag nog een brief de deur uit aan de leden van de Tweede Kamer. ‘Laatste appèl van Warnsveld!‘ staat er luid en duidelijk boven. Nogmaals worden de argumenten uit de doeken gedaan. Het komt er kortweg op neer dat de beoogde fusie geen meerwaarde oplevert: financieel niet (‘dat blijkt uit gedegen onderzoek‘) en bestuurlijk niet (‘Zutphen blijft ook met Warnsveld erbij een stuk kleiner dan de Stedendriehoek-steden Apeldoorn en Deventer‘). En waarom zou je er in Den Haag een besluit doordrukken wanneer de bewoners van de gemeente waarom het gaat daar mordicus tegen zijn, vraagt het gemeentebestuur zich af.

Bij de provincie werd het bezwaar terzijde geschoven: Gedeputeerde Staten bleven bij hun standpunt dat Zutphen en Warnsveld samen één moeten worden. Of ze er in Den Haag ook zo over denken, blijkt vandaag. De minister heeft het provincievoorstel overgenomen, maar de Tweede Kamer mag er zijn pijlen nog op richten. De ChristenUnie nam alvast een voorschot met de aankondiging van een amendement (wijzigingsvoorstel) dat de Warnsvelders prettig in het gehoor klonk: CU-Kamerlid Arie Slob vindt dat Warnsveld los van Zutphen moet blijven. De drie CU-stemmen zijn alvast binnen.

Weits overlegt even met gemeentebode Jan Stoffels of er behalve koffie ook thee moet worden gezet. Stoffels vindt van wel. ‘Er gaan veel theeliefhebbers mee.‘ Het is een gemeentebode uit duizenden: vanochtend is hij om 3.15 uur begonnen met het grote koffie- en thee zetten voor de busreizigers. ‘Dat dit kan is kenmerkend voor een gemeente als Warnsveld,‘ zegt Henk Scholten. Zo blijkt zelfs een gezellige bezigheid als het gezamenlijk beleggen van broodjes en krentenbollen de Warnsveldse argumenten kracht bij te zetten.

De voorbereidingen doen denken aan schoolreisjes van weleer, maar schijn bedriegt, zegt hoofd burgerzaken Frans van Uem. ‘Want het wordt echt vreselijk spannend. We zijn ons er allemaal heel erg van bewust waar het om gaat.‘ In rap tempo worden de broodjes van boter en beleg voorzien: Els van ‘t Zand en Wim Smeerdijk, leden van de stichting, dragen hun steentje bij en ook gemeentevoorlichter Rosita Verschuur schuift aan. Van Uem: ‘Het bijzondere is en blijft dat in Warnsveld bevolking en het voltallige gemeentebestuur van meet af aan hetzelfde standpunt hebben over de herindeling. In andere gemeenten zie je toch meer verdeeldheid.‘

De geplande vertrektijd van de Warnsveldse bussen vanochtend is 6.30 uur. Drie kwartier later gaat een bus uit Gorssel richting Den Haag, gevuld met ‘aanhangers‘ van de Groene Graafschapgemeente Gorssel-Lochem-Bathmen. Om 10.15 uur begint het langverwachte debat.

 

RTV-Oost teletekst

Bathmen vrijwel zeker bij Deventer

 
In het kamerdebat over de herindeling heeft het CDA zich gisteravond uitgesproken voor een samenvoeging van Bathmen bij Deventer.

Daarmee is vrijwel zeker een overgang van Bathmen naar de Gelderse gemeenten Lochem en Gorssel van de baan. Het CDA heeft besloten het amendement van Christen Unie en de PvdA te steunen. In dat amendement stelt de Christen Unie voor af te zien van een samenvoeging van Bathmen bij Gorssel en Lochem. De verwachting is dat dinsdag een meerderheid zich uitspreekt voor Bathmen bij Deventer.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari