Kamer laat tanden zien over Pachtwet

zaterdag 14 februari 2004 13:19

Uit: Provinciaalse Zeeuwse Courant, 13 januari 2004

door Harmen van der Werf

DEN HAAG - Tot ergernis van minister Veerman van Landbouw heeft de Tweede Kamer hem gisteren de duimschroeven aangedraaid over modernisering van de Pachtwet. Het parlement kwam met vijf moties in vervolg op een vorige week gevoerd debat.

Veerman wil de Pachtwet drastisch liberaliseren. De Kamer vindt dat hij daarin te ver wil gaan en vreest dat de pachters de dupe worden. Het Zeeuws- Vlaamse Kamerlid M. Koomen (CDA) eiste in een motie dat binnen een nieuwe Pachtwet een systeem moet blijven bestaan om de pachtprijzen in de hand te houden.

Volgens Koomen is het nodig een vorm van prijsbeheersing te handhaven, omdat pachters en verpachters geen gelijke partijen zijn. Een pachter kan niet zomaar zijn boeltje oppakken. Vanuit hetzelfde idee drong PvdA’er H. Waalkens in een motie aan op ’een evenwichtig stelsel van pacht en verpacht’; hij wil ook dat er nieuwe pachtvormen komen voor bijvoorbeeld natuurgebieden.

Ook VVD, SP en ChristenUnie dienden moties in, die minister Veerman zonder gejuich ontving. Hij vond dat de Kamer voor zijn beurt spreekt. Het kabinet moet zijn ideeën nog uitwerken. En wat hij wil, is volgens Veerman niet zo ingrijpend. De pachters houden naar zijn mening genoeg bescherming. Zij kunnen hun bedrijf nog één keer aan een opvolger overdragen en de prijsvorming kan door grondtaxaties in de hand worden gehouden. De rechter kan er desnoods aan te pas komen.

Vinnig

CDA-Kamerlid Koomen en Veerman raakten nog verwikkeld in een vinnig debat, dat de minister besloot met de woorden: ,,De macht van de Kamer is groot, maar dat wil niet zeggen dat zij altijd gelijk heeft.’’ Volgende week wordt over de moties gestemd.

Het parlement vindt overigens met het kabinet dat de Pachtwet moet worden aangepast, omdat er steeds meer pachtgrond wordt verkocht, terwijl pachten voor veel boeren financieel juist gunstig is. Zij zijn minder geld kwijt voor hun grond en kunnen dus meer investeren in hun bedrijfsvoering. Een vrijer systeem met hogere pachtprijzen zal de grondverkoop stoppen, wordt gedacht. De rijksoverheid heeft in die discussie een dubbele pet op. Zij is zelf grootgrondbezitter.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari