Spreekbeurt Wezep

woensdag 31 maart 2004 15:43

Geplaatst: Wo Mrt 31, 2004 20:16    Onderwerp: Den Haag, de burgemeester en de grutto

Wezep 31 maart 2004 - De manier waarop in de plaatselijke verhoudingen vernieuwingen worden doorgevoerd verdient veel kritiek. Het dualisme (een nieuwe verhouding tussen raad en college) is amper ingevoerd en heeft z’n succes nog niet bewezen. Maar nu al staat er voor 2006 in het regeerakkoord een volgende verandering: de gekozen burgemeester. Die zal campagne moeten voeren om stemmen van burgers te werven. De burgemeester vervult nu nog een brugfunctie tussen college en raad, maar wordt dan meer een politiek figuur. Tegen die tijd krijgen ook wethouders een veel kwetsbaarder positie, doordat ze een minder politieke herkenbaarheid krijgen, en meer technische uitvoerder dreigen te worden. Deze trend is nu al in den lande al merkbaar. Zo ontstaat het risico van instabiliteit in het besturen van de gemeenten. Aldus Arie Slob, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Hij sprak begin deze week in Wezep over de invloed van Den Haag op de plaatselijke politiek. Daarbij gaf hij aan dat het nog steeds mogelijk moet zijn voor de Hanzelijn bij Hattem geen brug maar een tunnel te krijgen.Slob sprak in het dorpshuis Wezep in een openbare vergadering op uitnodiging van de lokale ChristenUnie. Een veelheid van onderwerpen passeerde de revue. Slob hekelde een debatcultuur waarin vooraf de uitkomst al vast stond. Het kamerlid bleek speler te zijn op een heel breed terrein. Aandacht kregen het dualisme en de gekozen burgemeester, maar ook het kiesstelsel. Dat gaat ook op de schop en het is de bedoeling dat de burgers bij de Tweede Kamerverkiezing in 2007 twee stemmen uitbrengen: één op de landelijke lijst en één op een districtlijst. Dit stelsel moet de kiezer dichter bij de politiek brengen, maar volgens Slob zal een verandering van structuur dat niet bereiken. Hij ziet meer kansen in het helderder brengen van politieke standpunten bij de burger. In de forumdiscussie benadrukte ook raadslid Ton van Leijen het belang van de raad als volksvertegenwoordiger, en niet alleen die van controleur van het college.

Hanzelijn en OZB
Natuurlijk ging Slob ook in op de Hanzelijn en dan met name over het deel van het traject over de IJssel bij Hattem. Slob heeft zich er nadrukkelijk voor ingezet om daar een tunnel te krijgen; een brug zou schade toebrengen aan veel natuur- en landschappelijke waarden. Bij sommige politieke partijen is hierover weinig consistent beleid te herkennen: bij elkaar opvolgende kabinetten wijzigden ze voortdurend van standpunt. Deze week staat het opnieuw op de Kameragenda en Slob is hoopvol gestemd, met name door de koerswijziging van een enkele partij.
De aangekondigde afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB baart Kamerlid Slob zorgen voor veel gemeenten. De gemeenten worden nog meer aan de Haagse band gelegd. Hij kreeg daarin bijval van wethouder Gerrit Jan Veldhoen, die erop wees dat het rijk veel zaken zonder passende bekostiging doorschuift naar gemeenten, en tegelijkertijd de eigen beslissingsruimte van gemeenten inperkt. De wethouder deed een oproep aan de landelijke overheid om ruimte te laten voor de plaatselijke politiek.

Landbouw en de grutto
Op vragen over de landbouwpolitiek, melkquota, pacht e.d. gaf Slob aan dat deze behoorlijk vanuit Brussel wordt aangestuurd, en dat de invloed vanuit Den Haag steeds kleiner wordt. Niettemin was zijn fractie hier zeer alert op een rechtvaardige regeling; er wordt zelfs een initiatiefwetsvoorstel achter de hand gehouden. Vanuit de zaal werd ook aandacht gevraagd voor het weidevogelbeheer in zijn algemeenheid, de bescherming van de grutto, en het weer laten toestaan van het kievietseieren rapen tot 1 april van elk jaar. Bij deze elementen uit de Flora- en faunawet is ook sprake van inperking van lokale beleidsruimte. Daarnaast bracht iemand nog de problematiek van het afnemend aantal basisschooldirecteuren naar voren; op 15% van de basisscholen is de post van directeur vacant. Slob deelde deze zorg en zegde toe zich hard te zullen maken voor een aanpak. Hij was kritisch op het kabinet dat bezuinigde op het onderwijskansenbeleid, terwijl gemeenten en onderwijspartners al afspraken hadden lopen. De zaal vroeg ook aandacht voor het communicatiesysteem van politie, brandweer en ambulance (C2000); een goed functioneren hiervan lijkt maar niet te willen lukken. Ook hiermee bleek Slob achter de schermen al bezig te zijn. Op vragen over de positie en invloed van Waterschappen pleitte raadslid Gerrit van ’t Hof voor landelijke verkiezingen voor de leden van deze vierde bestuurslaag.
_________________
www.oldebroek.net door voor en van inwoners gemeente Oldebroek.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari