Seniorendag GMV

woensdag 08 september 2004 21:23

Dinsdag 7 september heb ik een referaat gehouden op de Seniorendag van het GMV.  Bijgaand het bericht uit het Nederlands dagblad van 8 september 2004. Zie ook www.gmv.nl

CU wil einde aan fiscale achterstelling kostwinner

van onze redactie samenleving

HATTEM - Tweeverdieners die samen maximaal 56 uur per week werken, moeten beloond worden met een belastingvoordeel. Met deze 'combinatiekorting nieuwe stijl' wil de ChristenUnie een einde maken aan de fiscale achterstelling van kostwinners.

 

Dat zei Tweede-Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie gisteren op de landelijke Seniorendag van het christennetwerk GMV in Hattem. De ChristenUnie zal dit voorstel inbrengen bij in de beschouwingen in de Kamer na prinsjesdag. De aanpassing heft een systematiek op die voor gezinnen met kinderen vaak onrechtvaardig uitpakt en vergroot de keuzevrijheid van ouders, aldus Slob.

Daarnaast wil de ChristenUnie geen overhaaste invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarvan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid in april de contouren heeft geschetst. Door de WMO komt de zorg veel nadrukkelijk te liggen op 'netwerken' in de samenleving (hulp van buren, familie, kerkleden) en krijgen gemeenten meer zorgtaken. Het kabinet wil de wet in 2006 invoeren, omdat anders de bijzondere ziektekosten (AWBZ) onbetaalbaar worden. De nieuwe wet treft vooral ouderen, omdat vaak zij van de huidige, dure awbz gebruik maken.

Hoewel Slob toejuicht dat in de samenleving meer zorg moet komen voor elkaar, kritiseerde hij het kabinet scherp. ,,Het beleid is tegenstrijdig: aan de ene kant wordt de beroepsbevolking gedwongen meer en langer door te werken, aan de andere kant draaien de werkenden ook op voor de zorg aan kwetsbare groepen.'' De ChristenUnie wil daarom een redelijke overgangstermijn naar de WMO. ,,Invoering binnen twee jaar is te snel en leidt tot maatschappelijke ontwrichting.''

 

Toekomst zorg

 

Bovendien is nog maar weinig rek in de huidige mantelzorg, bevestigde directeur Jan van Eijsden van de Stichting Gereformeerde zorg- en woonvoorzieningen. ,,Nederland staat daarmee al op een hoog niveau; daar valt weinig meer te verbeteren. Bij jonge mensen loopt de animo voor onbetaald vrijwilligerswerk nog steeds terug, terwijl ouderen zich geconfronteerd zien met een opeenstapeling van eigen bijdragen voor de zorg. Die tendensen verklaren veel van de groeiende bezorgdheid en verwarring over het voortbestaan van zorgvoorzieningen voor ouderen.''

Toch zagen Van Eijsden en Slob positieve kanten aan de WMO. ,,De wet biedt nieuwe mogelijkheden voor christelijke barmhartigheid. Deze zorg moet niet alleen aan geloofsgenoten ten goede komen, maar ook aan een dorp- of stadsgemeenschap'', aldus Van Eijsden. Wel moeten er garanties komen voor instellingen die op landelijk niveau zorg verlenen, zoals het gereformeerde verpleeghuis De Wijngaard. Slob waarschuwde dat ouderen geen verkapte bezuinigingspost mogen vormen. ,,De vraag naar betaalbaarheid van de zorg mag de aandacht voor zorgkwaliteit niet overheersen.''

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari