Lofzang op Joop van Ommen

dinsdag 07 december 2004 14:27

Artikel uit De Stentor van 07-12-2004

Lofzang op Joop van Ommen

door JANINE STOUGIE

7 DECEMBER 2004 - ZWOLLE - Joop van Ommen laat het ‘schoppen’ over aan geïnterviewden als oud - burgemeester Jan Franssen, de huidige burgemeester Henk Jan Meijer, districtschef Roel ter Schure van de politie, aan Tweede - Kamerleden als Co Verdaas, Eddy van Hijum en Arie Slob of christenen als Rob Kuijpers, mede - oprichter van GODfashion.

Nu De Herberg aan de Terborchstraat bijna ingericht kan worden neemt het boek de lezer mee door de geschiedenis van de particuliere dak- en thuislozenopvang van Joop van Ommen.

Van Ommen ziet De Herberg als een symbolische kroon op z’n werk. En in het boek krijgt hij die kroon ook letterlijk opgezet door zo’n beetje elke geïnterviewde. Het is een golf van loftuitingen, waar gelukkig ook zo nu en dan ruimte is voor kritische kanttekeningen. Want Van Ommen is een man die door zijn manier van doen geregeld met anderen in conflict komt. Maar, constateren alle geïnterviewden, hij doet alles recht vanuit zijn hart.

De discussie is actueel. Donderdagavond komen de tegenstanders van De Herberg aan de Terborchstraat in wijkcentrum De Enk bij elkaar om de komst van het opvanghuis tegen te houden. Enkele geïnterviewden laten in het boek duidelijk merken dat ze erg geschokt zijn dat mensen met een goed gevulde beurs nu om het hardst roepen dat De Herberg niet in hun buurt moet komen.

‘Het lijkt er op dat als je meer dan gemiddeld verdient je ook de meeste rechten hebt om niet met het probleem van de opvang geconfronteerd te hoeven worden’, constateert bijvoorbeeld directeur Egbert Gritter van het RIBW, overigens één van de initiatiefnemers van De Herberg.

Ook de vooruitstrevendheid van De Herberg komt in het boek naar voren. In Zwolle wordt iets gedaan wat in nog heel veel andere gemeenten niet gebeurt. Wat dat betreft is Joop van Ommen een voorbeeld, zoals ondermeer de Tweede-Kamerleden constateren. Want ‘het is ongelooflijk dat het nog in Nederland kan voorkomen dat bepaalde mensen gewoon nergens meer terecht kunnen’.Politiechef Roel ter Schure vindt dat ook en doet dan ook geregeld een beroep op de opvang bij Joop van Ommen. Toch vindt hij dat het beter moet. Officiëler ook, en wat dat betreft is de komst van De Herberg een uitkomst. En dat vindt iedere andere geïnterviewde in het boek ook. Want ooit trok blijkbaar niemand zich iets van de echte verschoppelingen aan, behalve Joop van Ommen, dan. ‘Maar nu nemen de officiële instanties eindelijk hun verantwoordelijkheid. Zoals het hoort.’

Toch zijn ook heel wat mensen in het boek bang dat de nieuwe opvang ook weer een soort officieel hulpverlenersinstituut wordt. ‘Juist de kracht van Joop is dat het vanuit z’n hart komt. Niet omdat hij niet van regels zou houden, maar omdat de mensen die hij helpt weten dat hij het echt meent.’ Ze vinden dan ook dat Joop van Ommen bij De Herberg een belangrijke rol moet blijven spelen.

‘Instellingen hebben mensen als Joop nodig om de boel scherp te houden’, menen ook de initiatiefnemers van De Herberg.

Joop van Ommen gooit graag olie op het vuur. Het boek ‘Van het Putje tot De Herberg’, dat vanavond aan Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk wordt overhandigd, zal dat ook zeker doen. ‘Er worden heel wat mensen tegen hun schenen geschopt’, aldus Van Ommen.

Wie geïnteresseerd is in het boek ‘Van het Putje tot De Herberg’ kan het bij de WRZV-hallen kopen voor 4,95 euro. De opbrengst gaat volledig naar De Herberg. Naast het levensverhaal van Joop van Ommen komt de lezer de kijk van een groot aantal geïnterviewden op dak- en thuislozen tegen en worden enkele Zwolse zwervers aan de lezer voorgesteld.


Bijdrage Arie Slob in boek 'van Putje tot De Herberg'


HET VOORBEELD VAN JOOP VAN OMMEN

 
De laatste keer dat ik Joop van Ommen zag was tijdens een bijeenkomst van Godfashion op een zondagavond in de WRZV-hallen. Ik stond daar met mijn dochter Lotte tussen enthousiaste jongeren die op een eigentijdse manier invulling aan hun geloof gaven. Indrukwekkend. Iedere maand staan de deuren van de WRZV-hallen daarvoor open. Zie voor meer informatie www.godfashion.nl. Joop zag mij niet. Hij hing over de balustrade en keek van bovenaf naar de bijna tweeduizend aanwezigen. Wat zou er in Joop omgaan, was mijn gedachte. Dat is in de jaren dat ik Joop nu al ken meestal geen vraag voor mij geweest. Ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg, zou een goed motto voor Joop kunnen zijn. Ik weet niet meer wanneer het de eerste keer was dat wij elkaar troffen. Het zal begin jaren’90 geweest zijn. Ik ben van 1993 tot en met 2001 raadslid geweest van de gemeente Zwolle. In die tijd waren de WRZV-hallen (en dus Joop) met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Het voorbestaan van de WRZV-hallen stond zelfs op het spel. Heftige tijden waren dat. College en gemeenteraad worstelden met deze kwestie. Iedere keer kwamen we er weer uit. En Joop roerde zich stevig in die discussies. Hij liet zich daarin wel eens teveel meenemen door zijn emoties, maar dat typeert direct de man. Tot in zijn vezels begaan met de zaken die hij onder handen heeft. Bij mij springt daar vooral uit de aandacht die hij heeft voor gehandicapten en de dak- en thuislozen. Om met de eerste categorie te beginnen. In de WRZV-hallen was altijd plaats voor de gehandicaptensport. Een enkele keer moesten ze wel eens wijken voor grote evenementen op de zaterdag (Joop moest zijn kasboekje wel rond krijgen), maar Joop had/heeft hart voor deze doelgroep. Dat spreekt mij aan. Dat geldt ook voor zijn activiteiten voor de dak- en thuislozen. Ik hoef hier niet breed uit te meten waar die activiteiten allemaal uit bestaan. Hij zag daarin een taak, bleef niet wachten op anderen, maar sloeg de hand aan de ploeg. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Hoeveel mensen draaien hun hoofd niet om als ze geconfronteerd worden met wat wel de onderkant van de samenleving genoemd wordt. Joop draait zijn hoofd dan juist bij en deed wat hem voor handen kwam. Bij zijn activiteiten op dit gebied zijn ook wel kanttekeningen te plaatsen. Het ging niet altijd volgens het boekje. In ieder geval niet de boekjes die de reguliere opvang en de overheid hanteert. Ik herinner me nog goed de moeite die bijvoorbeeld het Leger des Heils had met zijn activiteiten, omdat de huisregels van Joop ruimer waren dan die van hen. Daar ontstonden spanningen. Niet ontkend kan echter worden dat Joop met zijn opvang een nuttige functie vervuld heeft. Zelfs in de landelijke media is dat niet onopgemerkt gebleven. Na mijn vertrek uit de gemeenteraad volg ik de activiteiten van Joop wat meer op afstand. De perikelen rond De Herberg zijn mij niet ontgaan. Hoe kan het anders als ik bijna dagelijks via het NS-station mijn weg/rails naar den Haag probeer te vinden. tegenover het NS-station hangt boven de Terborghstraat een groot spandoek dat duidelijke taal spreekt over de opvang die straks in die straat verzorgd zal worden. Dat is niet de taal van Joop van Ommen. Ik kan niet overzien of er andere en betere locaties te vinden zouden zijn geweest. Ooit heb ik zelf een ware zoektocht door Zwolle gehouden om een geschikte dagopvangplaats te vinden. Dat viel toen ook al niet mee. Ik kan ook niet helemaal overzien of de gemeente in alles goed gecommuniceerd heeft met betrokkenen. Mijn indruk is dat dit wel wat beter had gekund en mogelijk had dat veel onnodige commotie kunnen voorkomen. Waar het uiteindelijk op aan komt is dat dak- en thuislozen niet de dupe worden van dergelijke discussies. Met allen maar praten help je deze mensen niet. De handen moeten uit de mouwen. Laten we daarin het voorbeeld van Joop volgen.
 
Arie Slob
Tweede Kamerlid ChristenUnie

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari