Sluitingstijden, begraafplaats en regionale structuurvisie

maandag 02 maart 2009 12:00

Beste lezer,
Inderdaad was er vorige week een gemeenteraadsvergadering. De twee belangrijkste agendapunten waren een gevraagd besluit over de uitbreiding van het “Nortgho-College” en extra geld voor de huisvesting van het onderwijs, waaronder de brede school.

Voor mijn gevoel werd de commissievergaderingen weer over gedaan, maar betreffende de “Nortgho” hadden we toch wel vragen over de prognose van 1200 leerlingen en of het wel zo nodig is met twee schoolgemeenschappen in de regio die heel goed en hoogwaardig technisch onderwijs geven met tevens een extra VMBO voor de zeer moeilijk lerende kinderen. We zijn wel akkoord gegaan, daar ook de huisvesting van de “Nortgho” goed moet zijn.

Ik denk dat de ondersteuning van de JES-motie goed was, daar het niet goed is naar onze mening dat van 32 seniorenappartementen 20 in de dure sociale huur gaan en 12 in dure verkoop tot ongeveer 290.000 Euro. Dus weer 12 sociale huurwoningen minder. Jammer dat de NWS zich minder bezig houdt voor waar zij bedoeld is! En dat is betaalbare woningen in de huursector en sociale koopwoningen voor hen die een dure woning in Noordwijk niet kunnen betalen. Zeker niet van een ouder NWS-huurder, die deze bedragen niet meer kunnen betalen.

Gelukkig was de ingebrachte WENS-motie, die ondertekend was door CDA, Progressieve Combinatie en de ChristenUnie, niet meer nodig. De burgemeester trok het boetekleed aan en komt met maatregelen, waaronder smaenscholingsverboden, handhaving en over een jaar een evaluatie. Voorstellen volgen nog!

Voor deze week iets anders. In de commissievergadering “Werk en Welzijn” van woensdag a.s. wordt de Aula van de begraafplaats besproken, waaronder een betere luchtverversingsinstallatie en de toiletgroep met een invalidentoilet die er bij komt.

Ach, zult u denken, een simpel voorstel. Inderdaad, maar wel een verbouwing waar de ChristenUnie –dankzij Leni- aandacht voor gevraagd heeft en dit ook afgedwongen heeft tijdens de laatste Algemene Beschouwingen. Misschien dat er nog over detailts gesproken wordt, maar wij zijn er heel blij mee.

Donderdag ga ik weer voor de bijl. We zullen het voornamelijk hebben over de Regionale Structuurvisie en de Visie op het Regionale Openbaarvervoer.

Wel bij het laatste te beginnen! Het hoofdstuk RijnGouweLijn komt er weer in voor, ten koste van veel goede buslijnen waaronder de 90 en 95.

Lijn 42 zijn we al kwijt en lijn 90 naar Noordwijkerhout is al gehalveerd naar een uurdienst, waardoor het gebruik ervan zo onaantrekkelijk is geworden dat deze lijn dan maar wordt opgeheven.

Dit is een zeer slechte zaak en we zullen het een en ander bepleiten. Ook de provincie wil de RGL doordrukken. Een lijn die een langere reistijd kent naar Leiden Station met een hoger tarief per gereden kilometer. Dus straks is de Noordwijker die aangewezen is op het openbaar vervoer twee keer duurder uit.

Over de Regionale Structuurvisie moeten we ons bezinnen, daar ook in dit stuk zaken voor komen waar we duidelijk vragen over kunnen stellen.

 

Wordt vervolgd,


Jaap van Duin

Labels
Noordwijk

« Terug

Reacties op 'Sluitingstijden, begraafplaats en regionale structuurvisie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart