Waterschapsverkiezingen

maandag 25 oktober 2004 09:35

Dit najaar zullen er bij veel Waterschappen verkiezingen gehouden worden. Een aantal Waterschappen heeft deze op dit moment al achter de rug. Diverse leden van de ChristenUnie hebben zich voor deze Waterschapsverkiezingen kandidaat gesteld. Hoewel er sprake is van een personenstelsel en de kandidaten dus niet de ChristenUnie vertegenwoordigen, zouden wij toch de lokale ChristenUnies willen oproepen de namen van deze personen bij hun leden te promoten. De kandidaten kunnen namelijk bij dit personenstelsel in een toelichting op de kandidatenlijst,  aangeven gelieerdheid te zijn aan de ChristenUnie. 

Wellicht kunt u via uw nieuwsbrief of per mail uw leden op deze mensen attenderen. Het zou goed zijn als het ChristenUnie gedachtegoed ook op dit belangrijke beleidsterrein vertegenwoordigd is. Op het Landelijk Bureau zijn enkele namen van kandidaten bekend. Omdat wij in deze echter nooit volledig kunnen zijn, hebben wij besloten de namen die ons bekend zijn, samen met meer informatie over de waterschapsverkiezingen op onze site te zetten. Een overzicht van de data van de Waterschapsverkiezingen vindt u op www.uvw.nl

Kandidaten:

De heer J. Buchner, Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard
De heer H. Hummelen, Hoogheemraadschap van Delfland (9-19 november)
De heer F. Lamers, Hoogheemraadschap van Delfland (9-19 november)
De heer P.J. Hofman, Hoogheemraadschap van Delfland (9-19 november)
Gerrit Knol (gemeenteraadslid Zwartewaterland), waterschap Groot Salland, district 1, categorie ingezetenen (1-12 november)
De heer W.G. (Wim) Huisman (voorzitter ChristenUnie Winsum), waterschap Noorderzijlvest, district 2, categorie ingezetenen (1-12 november)
De heer A. (Aad) Hoffen (gemeenteraadslid Emmen), waterschap Velt en Vecht
Mevrouw T.A. (Titia) van der Berg-Luitjens (secretaris ChristenUnie Emmen), waterschap Velt en Vecht

Zie ook:
Kandidaatstelling waterschapsverkiezingen

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari